Sabrina van den Heuvel van de VVD stelde op 9 mei het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen in het kader van de strijd tegen messenbezit.

Mede naar aanleiding van de publicaties over jongerengroepen in Prinsehof zijn de volgende vragen gesteld :

1. Is het College bekend met het artikel van TVwest d.d. 9 mei genaamd ‘Leidschendamse jeugdbende: 'Het is steken of gestoken worden'? Een eerste artikel uit een serie van drie.
2. Hoeveel incidenten met steekwapens hebben zich de afgelopen jaren in Leidschendam-Voorburg voorgedaan en in hoeverre zien we daarin een stijgende lijn?
3. Hoeveel van deze incidenten met steekwapens vonden plaats in de wijken vallend onder Leidschendam-Noord? In hoeverre zien we daarin een stijgende lijn? Quote artikel: ‘'Wij worden een drillgroep genoemd', zegt Goofy. 'Dat stoort ons, want dat zijn we niet. Wij zijn een groep vrienden die elkaar helpen. We maken veel geld en dragen messen en hebben andere wapens zodat we ons kunnen beschermen tegen andere groepen die problemen met ons zoeken. Volgens Jan-Dirk de Jong, criminoloog met een specialisme in jeugdcriminaliteit, kun je spreken van een jeugdbende, als een groep een bepaalde duurzaamheid heeft. 'En als ze zich identificeren met hun identiteit als criminele jongeren.'
4. Herkent het College zich in het artikel geschetste beeld dat jeugdbendes in De Prinsenhof toenemen?
5. Zo ja, welke acties heeft het College tot nu toe genomen om de veiligheid van bewoners van de wijk te waarborgen? Quote artikel::’ We maken veel geld en dragen messen en hebben andere wapens zodat we ons kunnen beschermen tegen andere groepen die problemen met ons zoeken. Messen zijn een hype geworden onder jongeren. Je moet er haast wel een hebben, anders kun je je niet verdedigen.' {..} Criminoloog Jeroen van den Broek stelt dat preventief fouilleren een oplossing biedt. De kans dat je gefouilleerd wordt, en gepakt met een wapen, zou er al toe leiden dat veel wapens thuis worden Gelaten. Hij stelt: “Die bevoegdheden heeft de politie doorgaans niet, al zijn er uitzonderingen. Denk aan de risicowedstrijden bij voetbal. Daarvoor is een plaatselijke verordening nodig”.
6. Is het college bereid in samenwerking met de politie, scholen en maatschappelijke- en andere wijkverenigingen op korte termijn een inleveractie voor (steek)wapens en een informatiecampagne richting ouders/verzorgers te organiseren?
7. Hoe staat het college tegenover het opnemen van een zogenaamd ‘’messenverbod’’ in de APV?
8. Hoe staat het college tegenover preventief fouilleren op messen?
9. Is het College bereid dit middel in te zetten in Leidschendam/wijk De Prinsenhof?

Foto: Pixabay

Zie ook het artikel over jeugdbendes hier .