De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat het verouderde kantoorgebouw aan Appelgaarde 2-4 en de stationsomgeving aan Voorburgse zijde herontwikkelen.
De gemeente betreft inwoners graag bij het uitwerken van het ruimtelijk kader. Maandag 23 mei vanaf 19:30 tot 21:30 uur is er een themasessie over beeldkwaliteit. Locatie: Raadhuis, Raadhuisplein 1 in Leidschendam.

Themabijeenkomsten
U bent van harte welkom tijdens één of meerdere themasessies. Tijdens de sessies worden de kaders en vertrekpunten geschetst en kunt u input geven over de verschillende onderwerpen. Het zijn actieve sessies waarin de discussie over de diverse thema’s wordt gevoerd en een actieve inbreng en tijd wordt gevraagd van de deelnemers.

Maandag 23 mei: thema Beeldkwaliteit en programma
Maandag 13 juni: thema Parkeren en verkeersafwikkeling
Dinsdag 21 juni: thema Openbare Ruimte, groen en duurzaamheid

Tijd: van 19:30 tot 21:30 uur (inloop vanaf 19.00 uur), Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Leidschendam. Aanmelden voor (één van) de themasessies kan hier.