De gemeente heeft plannen om een snellere fietsverbinding te maken van de ene kant van de gemeente naar de andere.

Afgelopen vrijdag, 16 juni, kwamen raadsleden van verschillende politieke partijen naar dit voorgenomen tracé kijken. Hier zagen zij dat omwonenden massaal tegen deze plannen zijn.

Dit was te zien aan de vele posters die op ramen en bomen hingen, een spandoek en bewoners die de raadsleden aanspraken. De voorgenomen fietsverbinding zou van oost naar west moeten komen. Lopend over het tunneldak van de N14. Dit is precies op de grens van Voorburg en Leidschendam.

De raadsleden die op bezoek kwamen, hoorden van omwonenden ook de redenen van hun weerstand; een nieuwe route is overbodig. Bestaande fietsroutes kunnen aangepast worden door bijvoorbeeld een gedeelte te onder tunnelen. De twee winderige fietsbruggen die bij de plannen horen, zijn duur in aanleg en onderhoud. Asfalt aanleggen waar nu groen is, kan niet de bedoeling zijn. Spelende kinderen, honden die los lopen en van hun rust genietende mensen, moeten hun heil ergens anders zoeken. Natuurlijk vrezen bewoners ook voor inkijk, geluids- en lichtoverlast.

Bewoners hebben het zeker gewaardeerd dat raadsleden ter plaatse de situatie kwamen bekijken. Zij hopen dan ook dat raadsleden hun actie steunen en dat deze plannen van tafel gaan. "Hopelijk kunnen we de schaarse stukjes groen die er nog in onze gemeente zijn, behouden."

(foto's: Gerard Manintveld)

Woningen fietstrace honden