De GroenLinks fracties van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten zijn samen tot de conclusie gekomen dat het onwenselijk is om de plannen in Vlietland door te laten gaan. 

Er wordt nu een nieuw bestemmingsplan voor recreatiegebied Vlietland voorgesteld door de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het oorspronkelijke plan voor zo’n recreatiepark komt uit 2005. Met alle problemen die op dit moment in Nederland spelen zijn de GroenLinks fracties van Voorschoten en Leidschendam-Voorburg gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het zeer onwenselijk is om deze plannen door te laten gaan.

Biodiversiteit
De bouw van de vakantiewoningen zal schadelijk zijn voor de natuur in de regio. Bomenkap, verkleining van het leefgebied, verdere verstoring van de rust, verminderde opname van CO2 en fijnstof zullen de aanwezige flora en fauna ernstig verstoren. De voorgenomen compensatie in het recreatiepark is niet voldoende om deze schade aan de biodiversiteit ook maar deels ongedaan te maken. GroenLinks wil het college van Leidschendam-Voorburg dan ook herinneren aan de aandacht voor de natuur, die in het coalitieakkoord van Leidschendam-Voorburg uitvoerig wordt beleden.

Recreatie en toegankelijkheid
De lokale recreatiemogelijkheden voor inwoners van de regio in en rondom het natuurgebied worden op deze manier aanmerkelijk kleiner. Op de nog wel beschikbare plekken zal het drukker worden door voornamelijk mensen van buiten de regio. Tenslotte is met de komst van dit park een groot deel van Vlietland niet meer openbaar toegankelijk, terwijl deze openbare ruimte juist zo belangrijk is voor mensen in de directe woonomgeving voor natuurbeleving, sport, beweging en recreatie.

Oproep
GroenLinks was blij verrast met de groene plannen in het coalitieakkoord van Leidschendam-Voorburg. Zij willen dit college bij deze dan ook aan hun groene ambities herinneren.


Een petitie heeft inmiddels al ruim 14.700 handtekeningen opgeleverd. We gaven in Midvliet Actueel het woord aan de projectontwikkelaars van het plan ‘Vakantiepark Dutch Lake Residence’ en spraken met Marius Heijn van Kondor Wessels Vastgoed en Peer de Rooij van DGI Ventures.