Een groep buurtbewoners uit Leidschendam-Zuid is maandagmiddag 1 augustus bij elkaar gekomen voor een groepsfoto.

Hiermee willen de bewoners protesteren tegen de bouw van een appartementencomplex op de locatie van de timmerfabriek aan de Vlietweg.

Op deze plek wil projectontwikkelaar Wibaut 140 huurappartementen realiseren voor zo’n 160 jongeren in de leeftijd van 18-28 jaar. De gemeente Leidschendam-Voorburg tekende onlangs samen met de projectontwikkelaar een intentie-overeenkomst voor het bouwplan.

Buurtbewoners zijn tegen het plan vanwege een gebrek aan uitzicht en zonlicht door de hoogbouw, te verwachten overlast van jongeren en nog meer verkeersdrukte. Op dinsdag 6 september organiseert de projectontwikkelaar de volgende informatiebijeenkomst voor buurtbewoners.