Er gaat per 1 september wat veranderen bij het bestuur van D66 Leidschendam-Voorburg.

Op vrijdag 5 augustus heeft Fred van Domburg Scipio bekend gemaakt te stoppen als bestuurslid van D66 Leidschendam-Voorburg. De taken die hij uitvoerde, zullen worden overgenomen door Mohamed Chriha.

Fred van Domburg Scipio laat het volgende weten
“Hierbij deel ik u met enige weemoed mede dat ik vanaf 1 september aanstaande mijn activiteiten als bestuurslid van D66 Leidschendam-Voorburg zal beëindigen. Na mij vijf jaar met bijzonder veel plezier ingezet te hebben, vind ik het tijd plaats te maken voor een nieuwe generatie en zal ik mij op een andere wijze maatschappelijk blijven inzetten.

Gedurende de afgelopen jaren heb ik mij, mede op verzoek van onze fractie, onder andere beziggehouden met de contacten met de lokale en regionale media en verzending van de persberichten verzorgd. Deze activiteiten zullen in het nieuw samengestelde bestuur worden overgenomen door Mohamed Chriha.”