De bedoeling is om de kruispunten van de N14 ongelijkvloers te maken.

Hierdoor zullen de verkeersstromen beter verspreid worden. Deze werkzaamheden zouden plaatsvinden na de verbreding van de A4. Nu de verbreding van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en Leidschendam tot na 2025 is uitgesteld, heeft dit consequenties voor daaraan gekoppelde projecten binnen de regio. Zo staat de file-aanpak voor de Leidschendamse Mall ineens op losse schroeven. Dit meldt Omroep West op haar website.

Ook voor een fietsverbinding tussen Den Haag en Leiden dreigt afstel en de bouw van vakantiehuizen bij recreatiegebied Vlietland ligt voorlopig stil. Daarbij heeft ook de aanleg van de RijnlandRoute door een brand vertraging opgelopen. Hoe nu verder? 'De bal ligt bij de provincie.'

Fracties van het CDA, de VVD en de ChristenUnie/SGP willen van Provinciale Staten Zuid-Holland weten welke consequenties het uitstel van verbreding van de A4 heeft voor het wegennet en geluidswerende voorzieningen rond Leiden en Voorschoten, dat door het uitblijven van de verbreding ook de komende jaren extra wordt belast.

De zorgen van het stopzetten van het project zitten bij CDA-fractievoorzitter Michel Rogier vooral in de consequenties op andere projecten. 'De verbreding van de A4 had vooral tot doel de toenemende drukte in de regio te ontlasten', stelt hij. 'De vraag is dan ook wat de gevolgen zijn voor het onderliggend provinciaal wegennet, want de drukte is niet zomaar weg. We moeten huizen bouwen en meer inwoners betekent meer mobiliteit. We willen dan ook weten of dit besluit gevolgen heeft voor eventuele woningbouwplannen.'

Toegangsweg Mall of the Netherlands
Voor de toegangsweg N14 naar de Mall of The Netherlands betekent het dat de twee kruispunten van de N14 in Leidschendam-Voorburg voorlopig niet ongelijkvloers worden. Het gaat om de kruisingen met de Noordsingel en de Monseigneur Van Steelaan. Omdat het project volgens Rijkswaterstaat 'onlosmakelijk verbonden is' met verbreding van de A4, zit aanpassing van de kruisingen er voorlopig niet in, zegt de woordvoerder.

'De planuitwerking van die twee kruisingen zit als het ware opgesloten in het project A4 Haaglanden. Het loskoppelen van de N14-kruisingen door het volgen van een aparte procedure is niet sneller en ook juridisch gezien niet wenselijk.' De verkeerssituatie rondom het winkelcentrum leidt al sinds de opening ervan tot files, opstoppingen en parkeerproblemen en is een grote bron van ergernis voor zowel omwonenden als bezoekers.

(bron: omroepwest.nl - daar is ook het complete artikel te lezen en een filmpje te zien)