In augustus zijn de eerste etages op Vlietweg 16-17 opgeleverd en zijn de kamers met behulp van veel vrijwilligers en partners ingericht.

Hiervoor heeft de gemeente zo veel als mogelijk gebruikt gemaakt van (lokale) kringloopwinkels. Waar mogelijk zijn nieuwe spullen ook lokaal ingekocht. Hiermee is nogmaals gebleken hoeveel helpende handen en energie er in onze gemeente is om deze groep ontheemden een warm welkom te geven. Vanaf 5 september hebben de eerste bewoners hun intrek in het pand genomen. De komende periode worden meerdere etages opgeleverd en ingericht en kunnen er meer Oekraïense ontheemden opgevangen worden.

Instroom uit gastgezinnen uit Leidschendam-Voorburg
De eerste 136 bewoners op Vlietweg 16-17 komen uit de noodopvang in de regio. In totaal moet de gemeente 204 ontheemden huisvesten. Dit betekent dat er ongeveer 50 plekken zijn voor mensen die nu logeren bij gastgezinnen en 11 plekken voor mensen met een beperking.
In Leidschendam-Voorburg zijn nu 195 mensen ingeschreven die bij gastgezinnen logeren. Veel van hen hebben inmiddels hun weg gevonden in onze gemeente; sommigen hebben werk gevonden en kinderen gaan naar school. Het is alleen niet altijd mogelijk langer of langdurig bij hun gastgezin te blijven. Helaas is er op Overgoo te weinig ruimte om alle ontheemden uit Oekraïne die al in Leidschendam-Voorburg zijn ingeschreven, woonruimte te bieden. Daarom worden beschikbare woonruimten onder hen verloot.

Ontheemden met een beperking
Voor ontheemden met een beperking is het lastig een geschikte woonruimte te vinden. Bij de inrichting van Vlietweg 16-17 is, samen met het Platform Gehandicapten, extra aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de locatie.

Dagelijkse begeleiding op locatie
Het Leger des Heils zorgt voor de dagelijkse ondersteuning en begeleiding. Zij bieden zorg en ondersteuning aan de bewoners, doen het sociaal beheer gericht op schoon, heel en veilig wonen. Er is elke dag een aanspreekpunt op de werkvloer, die luistert, signaleert, vragen beantwoordt, problemen helpt oplossen en aanspreekpunt voor de buurt is.

Samenwerking met partners en lokale initiatieven
Sinds het uitbreken van de oorlog hebben lokale partners zich hard gemaakt voor hulp en ondersteuning aan Oekraïense ontheemden in onze gemeente. Deze activiteiten gaan deels door. Het spreekuur van Vluchtelingenwerk en SSP gaat naar de opvanglocatie. Ook de ontmoetingsmomenten bij Woej gaan door. Het is belangrijk dat de opvanglocatie goed verbonden met onze lokale partners en hun (reguliere) aanbod. Het Leger des Heils stemt af met maatschappelijke organisaties. Uitgangspunt is dat de bestaande activiteiten toegankelijk en beschikbaar zijn voor de Oekraïense inwoners op Overgoo. Uit de praktijk en in overleg met de partners wordt goed in de gaten gehouden of er aanvullende vragen zijn waar andere of extra activiteiten voor nodig zijn.