Iedereen moet makkelijk bij zijn woning kunnen komen. Om wooncomplexen binnen de gemeente voor iedereen toegankelijk te maken, heeft de gemeente een subsidieregeling open gesteld waarmee aanpassingen gedaan kunnen worden.

Wethouder Bianca Bremer (wonen): “Deze subsidieregeling is er speciaal voor inwoners die door bijvoorbeeld een fysieke beperking moeite hebben hun wooncomplex te betreden. Door soms eenvoudige aanpassingen wordt het voor hen makkelijker om bij hun woning te komen en kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen.”

Aanpassingen vóór de voordeur
Sociale verhuurders en Vereniging van Eigenaars kunnen de subsidie aanvragen. Zij kunnen subsidie krijgen tot 50% procent van de kosten om de wooncomplexen toegankelijker te maken. Bij aanpassingen kunt u onder andere denken aan het aanbrengen van elektrische deuropeners, het plaatsen van een (trap)lift of het verwijderen van drempels. Het gaat om de aanpassingen die het wooncomplex toegankelijker maken, dus vóór de voordeur. Voor aanpassingen achter de voordeur, kan men informeren bij de gemeente of men in aanmerking komt voor een voorziening vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Subsidie aanvragen
Als een wooncomplex onvoldoende toegankelijk voor is of de (mede)bewoners, dan kan men in gesprek gaan met de verhuurder of Vereniging van Eigenaars en met hen de mogelijkheden bespreken van deze subsidieregeling. Samen kunt u bekijken of met de subsidieregeling het wooncomplex aangepast kan worden.

De subsidieregeling wordt vanaf 3 oktober 2022 om 12:00 uur opengesteld. Vanaf dat moment kan de subsidie aangevraagd worden, via www.lv.nl/collectievewoningaanpassing. Nadat de aanvraag is ingediend, moet men wachten op goedkeuring vóórdat de werkzaamheden aanvangen. De goedkeuring wordt binnen 8 weken na het ontvangst van een aanvraag verleend.