De gemeenteraad gaat unamiem akkoord met een motie van de VVD Leidschendam-Voorburg om wachtlijsten bij zwemlessen aan te pakken.

De wachtlijsten voor zwemles in Leidschendam-Voorburg zijn door corona en personeelstekort fors opgelopen. De VVD fractie diende daarom tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 december een motie in, die het college vraagt om begin volgend jaar met een actieplan te komen om de wachtlijsten aan te pakken. De motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Wachtlijsten voor zwemles verdubbeld
Dat de wachtlijsten voor zwemles in Leidschendam-Voorburg lang zijn blijkt volgens de VVD uit antwoorden op raadsvragen die zijn gesteld door de VVD-fractie. Tijdens de coronalockdowns stelde de VVD eerder al vragen over de wachtlijsten. Naar nu blijkt zijn die wachtlijsten na corona niet weggewerkt, maar juist bijna verdubbeld.

VVD-raadslid Laurens van der Linden: ‘Kinderen in onze gemeente moeten ruim een half jaar tot soms wel een jaar wachten tot ze kunnen beginnen met zwemles. Op die leeftijd is dat natuurlijk ontzettend lang. Voor corona was er een wachttijd van 2 tot 3 maanden. Als kinderen op tijd kunnen beginnen met zwemles is dat erg goed voor hun ontwikkeling en ook voor de veiligheid. Wij willen dat de gemeente haar rol pakt en de wachtlijsten zo snel mogelijk terugdringt.’

Afgesproken is dat B&W de gemeenteraad vóór 1 april 2023 rapporteert over mogelijkheden om de wachtlijsten voor zwemles terug te dringen. Als er acties mogelijk zijn die direct ingevoerd kunnen worden moet hier volgens de VVD niet mee worden gewacht. De VVD-LV wil dat deze acties dan direct worden uitgezet.