Op maandag 23 januari werd om 19.30 uur via internet (webinar) de informatieavond gehouden over het aanbrengen van zonnepanelen.

De avond die werd georganiseerd door de gemeente Leidschendam-Voorburg in samenwerking met het Regionaal Energieloket. De informatie richtte zich op huiseigenaren in Leidschendam-Voorburg.
Marcel Belt, wethouder Duurzaamheid, toonde zich op de avond zeer tevreden over het aantal bewoners dat aan deze bijeenkomst via het internet deelnam. Hij meldde dat de gemeente de inwoners graag wil ondersteunen bij het treffen van duurzaamheidmaatregelen. Dit doet de gemeente door het geven van informatie, zoals op deze avond, maar ook door het verstrekken van subsidies, voordelige leningen en de collectieve inkoop van zonnepanelen.

Herhaling webinar zonnepanelen
De herhaling van het webinar over zonnepanelen is te vinden met deze link.
Voor het informatiepakket kan men deze link volgen

Wethouder Belt meldde ook dat de gemeente in het kader van duurzaamheid streeft naar verbetering van de luchtkwaliteit, graag het isoleren van woningen stimuleert en ook wil inzetten op vergroening van de omgeving.

Woensdag webinar over Duurzaamheid
Op woensdag 25 januari vindt een webinar plaats over het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid van de gemeente.

Tijdens het webinar wordt het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid toegelicht: de acties voor de komende 4 jaar op het gebied van energie, groen, afval en schone lucht. Verduurzamen doen we niet alleen: inwoners, bedrijven, verenigingen, scholen en gemeente móeten samenwerken. Alleen dan kunnen we hier langdurig prettig en gezond wonen, werken en leven. Gelukkig zijn er al veel inspirerende initiatieven die helpen de gemeente te verduurzamen. De gemeente laat deze graag tijdens het webinar aan u zien middels korte videoportretten. Ze inspireren ons allen de vraag te stellen: wat kan ík doen?

Oók met en voor jongeren
Voor het maken van de videoportretten zijn onze 2 jonge reporters, Olaf en Moos, op bezoek gegaan bij verschillende duurzaamheidsinitiatieven. Wat gebeurt er nú al in de gemeente? Wat doen verenigingen, buurtbewoners en bedrijven? Met hun eigen nieuwsgierigheid, invalshoek en directheid vragen zij inwoners en organisaties de hemd van het lijf. Want hún generatie vormt de toekomst: jongeren zullen de impact van klimaatproblemen het sterkst ervaren. De gemeente nodigt jongeren dan ook van harte uit deel te nemen aan het webinar.

Laat uw mening horen

Uiteraard hoort de gemeente u tijdens deze avond graag. Door middel van stellingen kunt u snel én gemakkelijk delen wat u van duurzaamheid in onze gemeente vindt, welke acties u zelf zou willen uitvoeren en hoe de gemeente u hierbij zou kunnen ondersteunen. Bent u erbij?

Aanmelden
Meld je nu aan voor het webinar op woensdag 25 januari 2023 om 19:30 uur (Je komt niet in beeld).

Foto: Pixabay