De plannen om 222 vakantiewoningen te realiseren in Vlietland zijn de afgelopen tijd volop in het nieuws.

Burgerinitiatief Vlietland is opgericht en een petitie tegen deze plannen is ruim 17.000 keer getekend. Zelden zie je de democratie zo levend als bij dit dossier.

De plannen die uit 2005 dateren en die enigszins aangepast nu doorgang zouden moeten vinden, stuiten op veel weerstand omdat de recente maatschappelijke ontwikkelingen andere behoeften en toekomstvisie met zich mee brengen.

Uit recent onderzoek in opdracht van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg blijkt dat slechts 10% van de inwoners zich door de lokale politiek vertegenwoordigd voelt. De opkomst bij de verkiezingen was historisch laag. Hieruit blijkt weinig vertrouwen in de lokale politiek van de inwoners van deze gemeente. In het coalitieakkoord is hier navolging aan gegeven door burgerparticipatie, na wonen, op de tweede plek te zetten.

Alle reden zou men zeggen om burgerparticipatie volop in te zetten bij de plannen in Vlietland. Helaas is er ondanks herhaaldelijke verzoeken nog steeds geen dialoog georganiseerd met alle betrokken partijen. Het excuus dat dit te veel tijd zou kosten is niet geldig omdat de vergunningen voor onder meer stikstof nog veel tijd zullen vragen.
Een dialoog is daarnaast geheel in lijn met de oproep van de provincie Zuid-Holland om de plannen in Vlietland in de huidige tijdgeest te gaan bezien.

Hierbij roept de BurgerKrachtCentrale het college dan ook van ganser harte op, om met alle partijen in gesprek te gaan en gezamenlijk te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om Vlietland met een eigentijds oog voor de wezenlijk maatschappelijke wensen te ontwikkelen.