Op bezoek bij de Actiegroep Vlietweg3 heeft wethouder Bianca Bremer aangegeven dat ze weinig tot geen ruimte ziet voor projectontwikkelaar Wibaut om tegemoet te komen aan de bezwaren van de omgeving.

Bewoners en bedrijven hebben zeer grote moeite met het in verhouding kolossale complex voor jongerenhuisvesting in Leidschendam-Zuid. Pogingen van de Actiegroep, namens 558 bewoners, om met goed onderbouwde ideeën het sympathieke bouwplan op de geschiktere locatie Overgoo te realiseren stuit op ongefundeerde weerstand. De bouwplannen lijken onwrikbaar vast te liggen.

Opmerkelijk is dat de invloed van het gemeentebestuur minimaal lijkt op de voornemens en acties van de projectontwikkelaar. Dit is des te opmerkelijker omdat het de primaire taak van de gemeente is om de belangen van haar  inwoners te behartigen.
De impasse is een bewijs dat het uitrollen van voorgekookte bouwplannen over een wijk niet werkt. Hier is een gedegen samenspel (co-creatie) met de bewoners, gemeente en projectontwikkelaar voor nodig en wel vanaf het eerste uur.

Nu de projectontwikkelaar op deze onverwachte bezwaren is gestuit en het ondanks intentieverklaring met de gemeente toch een stuk lastiger lijkt te worden, is hij blijkbaar gedwongen om noodsprongen te maken, bijvoorbeeld:
- Het gebouw iets verlagen of inkorten als bedrijfsruimten kunnen vervallen en parkeerplekken verhuisd kunnen worden naar te creëren parkeerplekken rond Vlietweg 2. Het maakt echter het geheel niet minder kolossaal.
- Er moet voor deze parkeerplekken wel een stuk (vervuilde) grond worden aangekocht van de gemeente.
- In communicatie naar buiten wordt beeldmateriaal gebruikt van het beoogde gebouw dat aantoonbaar fors (gunstiger) afwijkt van de werkelijkheid.
- Een suggestief aandoende reclame geeft aan als zouden zich reeds 2000 jongeren hebben ingeschreven voor woonruimte in het gebouw. Echter er is nog niets zeker én de inschrijvingen hebben betrekking op de nieuwsbrief voor meerdere beoogde projecten in Nederland.
Het lijkt erop dat ook de gemeente een wat glibberig pad bewandelt met het verstrekken van een zeker voorkeursrecht aan de projectontwikkelaar Wibaut. Twee stukken gemeentegrond worden namelijk exclusief aan Wibaut voor  aankoop aangeboden, ter realisatie van hun project. Volgens het Didam-arrest is dit onrechtmatig. Eén-op-één verkoop van gemeentegrond is in strijd met het gelijkheidsbeginsel.
Toch hoopt de Actiegroep Vlietweg3 op een doorbraak waarbij er niet eenzijdig wordt bepaald over de ruggen van de bewoners maar er constructief zal worden samengewerkt.
 
Het coalitieakkoord met burgerparticipatie boven aan de lijst zou hoopvol moeten stemmen.
“Aan ons zal het niet liggen, maar op deze manier wordt een mooi project jammer genoeg niet opgebouwd maar afgebroken”, aldus de Actiegroep Vlietweg3.