Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg wil inwoners van Leidschendam en Voorburg die ‘duurzaam’ aan het hart gaat, met elkaar in contact brengen.

Om elkaar te stimuleren en vooral ook om ideeën op te doen en van elkaar te kunnen leren. Zij willen waardevolle initiatieven verbreiden en stimuleren.

De stichting heeft op 12 februari een open brief aan alle raadsfracties van de gemeente gestuurd. Het onderwerp is het bouwplan bij de Van Ruijsdaellaan. Onderstaand de volledige tekst van de brief.

Noodklok luidt voor de Van Ruijsdaellaan: laten we echt al het groen sneuvelen?
Deze brief luidt de noodklok. Helaas blijkt opnieuw dat – ondanks alle voornemens - bij elk bouwplan in onze gemeente groen moet wijken voor steen. Hoe kan het toch dat in alle beleidsnota’s het groen in Leidschendam-Voorburg wordt gekoesterd en dat er wordt gesproken over bestaand groen behouden en versterken? En dat uiteindelijk het groen toch sneuvelt? Hoezo staat in de recente bouwsteen Groene Woongemeente als kernboodschap op pagina 7: ‘niet bouwen in het groen’? Groen is toch zo belangrijk voor klimaat, biodiversiteit en leefbaarheid? Dat blijkt helaas niet uit de daden van onze gemeente. Zodra er een bouwproject op stapel staat zijn deze voornemens vergeten en bouwen we slechts ‘zo groen mogelijk’. Natuurlijk zien wij ook de grote woningbouwopgave in onze gemeente. Maar juist met nog meer woningen heb je nóg meer groen nodig. En dat laatste, dát wordt vergeten!

Bouwlocatie Van Ruijsdaellaan in de centrale groene zone

Na Park Schakenbosch, waar meer dan 1.000 bomen het veld moeten ruimen, en straks Vlietland Noord, dreigt dit nu ook voor de Van Ruijsdaellaan. Volgens de in september jl. uitgebrachte Bomen Effect Analyse lijken ALLE bomen binnen de eigendomsgrens van dit bouwplan gekapt te moeten worden. En dat geldt ook voor een aantal gemeentebomen langs de noordelijke zijde.

Waarom is juist deze locatie zo belangrijk? Welnu, de locatie ligt in de Centrale Groene Zone, die loopt vanaf de Broeksloot in Voorburg tot Schakenbosch, langs de historische Achterweg. Volgens het door u vastgestelde Groenstructuurplan (zie de website van LV) moet deze groenzone juist versterkt worden. Precies op deze locatie is dat extra belangrijk, omdat de centrale groene zone daar op zijn smalst is en bovendien te lijden heeft van de ernaast gelegen Noordsingel, die alleen maar drukker wordt.

Mogen we u wijzen op de woorden van toenmalig wethouder Floor Kist na de overhandiging van onze Bomennota 2021: 'Verdere bebouwing gaat, wat mij betreft, niet ten koste van ons mooie groen'. Uitgesproken in de Stadstuin, onderdeel van de centrale groene zone, pal naast de locatie Van Ruijsdaellaan. Zie ook de noodkreet die Paul Stroebel, voorzitter van de Stadstuin, recentelijk aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad en aan de pers heeft verzonden en die wij zeer ondersteunen.
Waarom deze kaalslag in de officiële centrale groene zone van onze gemeente? Is de gemeente dan zo weerloos tegen projectontwikkelaars? Ondanks alle mooie Beleidsnota’s? Sluit onze gemeente de ogen voor de grote leefbaarheidsproblemen die ons land en onze gemeente bedreigen? Of zien we gewoon niet wat er nu stapje voor stapje plaatsvindt?

Gang van zaken
Al in april 2021 heeft Stichting Duurzaam toenmalig wethouder Rouwendal een brief geschreven over het bouwplan Van Ruijsdaellaan. Een brief die overigens nooit beantwoord is. Ook bij latere contacten met de gemeente lukte het niet aandacht te krijgen voor deze dreigende kaalslag in de centrale groenzone. De aandacht ging vooral uit naar het beperken van de hoogte van de nieuwbouw. Een begrijpelijke zorg van de omwonenden, maar daardoor ligt er nu een bouwontwerp over de volle breedte van de kavel. Waar blijft de gemeentelijke verantwoordelijkheid om de dreigende verkeersdrukte op de Van Ruijsdaellaan als langzaamverkeersroute te beperken en het groen in de centrale groene zone te beschermen? Telkens horen we weer ‘later….’” “Hier kan het niet anders, bij volgende bouwplannen….”

Gemeenteraad heeft het laatste woord
Leefbaarheid heeft geen stem. U wel! Om die reden wenden wij ons nu rechtstreeks tot u als onze gemeenteraad. Zet svp deze dreigende kaalslag hoog op uw agenda. U hebt in onze gemeente de laatste stem als het om dit bouwplan gaat! U bent degene die het college kan aanspreken op de eigen beleidsvoornemens t.a.v. het groen. Stichting Duurzaam heeft het college al eerder suggesties hiervoor gedaan. Zoals: laat elk bouwplan vooraf en niet achteraf voorzien van een Bomen Effect Rapportage en een Groentoets. Leg vast hoeveel bomen er jaarlijks in onze gemeente moeten bijkomen. En eis dat groen dat verdwijnt dubbel en dwars gecompenseerd wordt, bij elk bouwproject. Het gaat hier niet om ‘tegeltje eruit, plantje erin’. Het gaat hier om ‘boom eruit, steen erin’. In zo’n gemeente moeten en kunnen wij niet wonen!

Meer informatie over de stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg is te vinden onder deze link.