Leidschendam-Voorburg steunt lokale hulpinitiatieven voor aardbevingsgebied

De gemeente meldt in haar bericht :

'De aardbeving in Turkije en Syrië is een immense ramp. Het leven van tienduizenden mensen is volledig verwoest. Veel mensen zijn dakloos en staan letterlijk in de kou. De beelden uit de rampgebieden zijn verschrikkelijk en nauwelijks te bevatten. De verhalen die we horen zijn hartverscheurend.

We leven intens mee met iedereen die door de aardbeving is getroffen. Met alle inwoners van Leidschendam-Voorburg die in angst en onzekerheid zitten over het lot van hun familie en vrienden. En met de mensen die al slecht nieuws hebben gekregen. Burgemeester Bijl bezocht zaterdag betrokkenen en wethouders Bremer en Van Eekelen ontmoeten deze week vrouwen in onze gemeenschap die een directe band hebben met de rampgebieden.

Overal zien we betrokkenheid en ontstaan er initiatieven voor hulp. Veel inwoners willen steunen waar dat kan. Morgen -15 februari- vindt de nationale inzamelingsactie van de samenwerkende hulporganisaties plaats. Ook in Leidschendam-Voorburg zijn inzamelingsacties om de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië te helpen. Deze acties zijn opgezet door inwoners die directe betrokkenheid hebben met mensen in het getroffen gebied en rechtstreeks hulp bieden. Het gaat onder andere om een inzamelingsactie van Gülay Yigitdöl van het Spel- en Opvoedpunt in De Waterlelie, een initiatief van Mohammed Ali Othman met Vluchtelingenwerk Leidschendam en een actie van Zeynep Killi van stichting IBCE (Interculturele Bevordering Contact & Educatie). De burgemeester en wethouders hebben besloten om deze drie lokale initiatieven te steunen met een financiële bijdrage; deze projecten ontvangen allen 10.000 euro. Ook inwoners kunnen -als dat voor hen financieel mogelijk is- een bijdrage leveren, op onze website staat een lijstje met lokale en nationale inzamelacties.

Naast de financiële ondersteuning is er ook oog voor het verdriet van inwoners die getroffen zijn en familie of vrienden verloren. Het college gaat binnenkort in gesprek met een groep getroffenen. Tijdens de raadsvergadering van vanavond -15 februari-  wordt een minuut stilte in acht genomen om de slachtoffers te herdenken. Ook is er onder raadsleden, collegeleden en ambtenaren een inzamelingsactie gestart. Uit solidariteit met alle getroffenen hangt de Nederlandse vlag op woensdag 15 februari halfstok bij het gemeentehuis, Huize Swaensteyn en het Servicecentrum. We kunnen in Leidschendam-Voorburg het leed in Turkije en Syrië niet verzachten, maar wel bijdragen aan de hulp die wordt geboden.'