De 14e Groene Valentijn is door GroenLinks Voorschoten toegekend aan het Burgerinitiatief Vlietland.

Het Burgerinitiatief Vlietland heeft het voor elkaar gekregen dat de omstreden bebouwing van het recreatiegebied Vlietland opnieuw prominent op de agenda staat.
Dat het initiatief om Vlietland open en groen te houden breed wordt gesteund blijkt uit de 17.000 handtekeningen van mensen uit de directe omgeving van Vlietland, die de petitie hebben ondersteund.

Het Burgerinitiatief Vlietland heeft gezorgd voor het opnieuw zorgvuldig bekijken of de bebouwingsplannen op Vlietland, met 222 recreatiewoningen, 569 parkeerplaatsen en inperking van de openbaar te gebruiken recreatieruimte, wel passend zijn in deze tijd. Deze bebouwing levert immers geen bijdrage aan de woningnood, maar gaat wel ten koste van natuur, milieu en vrije recreatie.

GroenLinks meent dat de Groene Valentijn (taart Els van der Peet) het Burgerinitiatief Vlietland toekomt vanwege haar opkomen voor het groene gebied en de recreatiemogelijkheden voor iedereen.
De twee vertegenwoordigers van het Burgerinitiatief; Mirjam Ros en Anne Sikken, wisten niet dat zij waren uitgenodigd om de Groene Valentijn in ontvangst te nemen. Dit gebeurde op maandagavond 13 februari. De verassing was groot en werd zeer gewaardeerd. Albert Deuzeman benadrukte in zijn toespraakje nogmaals dat het Burgerinitiatief breed wordt gesteund en de initiatiefnemers er niet alleen voor staan.

Foto: Fons Lemmens