Bewoners van Voorburg West, de jaren dertig woonwijk achter de Overburgkade, ageren al meer dan een jaar tegen het bouwplan op het Maanplein.

Daar wil de gemeente Den Haag op de hoek met de Regulusweg een woontoren toestaan van 73 meter hoog. Hierin zijn 183 woningen gepland.

Bewoners van Voorburg West zeggen dat het gemeentebestuur van Den Haag geen rekening houdt met de aangrenzende laagbouw woningen vlak langs de Maanweg.
Zij melden dat Den Haag hiermee in strijd handelt met het eigen hoogbouwbeleid Eyeline en Skyline, dat uitgaat van een geleidelijk oplopen van bebouwing vanaf de grens met Voorburg.

Aangezien Voorburg-West een jaren dertig woonwijk is met laagbouw is de toren van 73 aan het Maanplein in strijd met de eigen regels van Den Haag hebben de bewoners rechtszaken aangespannen. Zowel de gemeente Den Haag als de ontwikkelaar hebben geen overleg gevoerd met de bewoners van Voorburg-West, zo vindt men. 'Een andere ontwikkelaar heeft destijds wel met ons overlegd over hun bouwplan en hierover is met de bewoners overeenstemming bereikt' aldus een woordvoerder van de bewoners.

Ontwikkelaar bouwt door
Ondertussen bouwt de ontwikkelaar op eigen risico door en hij meldt dat de eerste bewoners volgend jaar de sleutel van hun nieuwe woning kunnen krijgen.
Of dit ook werkelijk zal gebeuren is afhankelijk van de uiteindelijke uitspraak van het hoogste rechtscollege waar de zaak nu voor ligt.
De ontwikkelaar hoopt niet dat de Raad van State beslist dat er 30 meter van de toren af moet.

Advocaat-generaal
Het is inmiddels een dermate complexe juridische materie geworden, dat de advocaat-generaal gaat onderzoeken hoe alles bestuursrechtelijk weer in orde kan worden gemaakt.
Het kan enkele weken duren voordat het onderzoek klaar is en er een uitspraak komt in deze slepende zaak.

Foto Midvliet Eric Renson: De gewraakte woontoren op de hoek Maanweg - Regulusweg