Met het nieuwe terrassenbeleid geeft de gemeente ondernemers meer ruimte voor hun terras. Het beleid is in samenspraak met ondernemers opgesteld.

Van belang zijn afstemming met omwonenden en de keuze voor duurzaamheid waar dat kan. Daarnaast is er extra aandacht voor de uitstraling van terrassen rond het Sluisplein in Leidschendam en Huygenskwartier Voorburg. 
 
Wethouder economie Astrid van Eekelen: “Het terrassenseizoen start binnenkort weer. Terrassen zorgen voor levendige straten en pleinen en een gezellige sfeer. Met het nieuwe beleid krijgen ondernemers meer ruimte voor hun terras en dus meer ruimte om te ondernemen.” 

De ‘beleidsregels terrassen gemeente Leidschendam-Voorburg 2023’ vervangen de beleidsregels uit 2015. Een aantal belangrijke wijzigingen zijn:
• om ervoor te zorgen dat de horeca meer klanten kan ontvangen is een ruimer gevelterras, in goed overleg met de buren, mogelijk. Het gaat hierbij om 3 meter per kant breder dan de gevelbreedte van de eigen horecaonderneming;
• eilandterrassen kunnen door ondernemers in onderlinge afstemming worden verdeeld. Het gaat hierbij om terrassen op meer dan 3,5 meter afstand van de gevel van het horecabedrijf;
• om ook op koudere dagen warm op het terras te kunnen zitten, kunnen ondernemers hun klanten elektrische kussens, dekentjes en infrarood heaters aanbieden. Omdat de gemeente duurzaamheid nastreeft, is het verwarmen van de buitenruimte door gebruik van heaters op gas niet langer toegestaan;
• het Huygenskwartier en het Sluisplein zijn als beschermd stadsgezicht historische gebieden met een eigen uitstraling. Ook de terrassen in dit gebied zullen voortaan nog beter moeten passen en aansluiten bij de historische sfeer.

De gemeente heeft in 2022 verschillende omgevingsdialogen met horecaondernemers gehouden en een brede informatiebijeenkomst over de nieuwe beleidsregels georganiseerd. 

Nieuwe terrasvergunning
De eerder verleende terrasvergunningen blijven geldig, totdat er een nieuwe vergunning aangevraagd wordt. Op deze manier krijgen ondernemers de tijd om hun bedrijfsvoering hierop aan te passen. Er geldt een overgangsperiode van 5 jaar voor de nieuwe beleidsregels over beeldkwaliteit en materialen van terrassen in het Huygenskwartier en rond het Sluisplein in Leidschendam. Dit houdt in dat na 5 jaar bij het verlenen van een nieuwe vergunning moet worden voldaan aan de gestelde eisen. 

Ondernemers kunnen via de website een nieuw terras of terraswijziging aanvragen: Terras toevoegen of wijzigen | Gemeente Leidschendam-Voorburg (lv.nl)

Op de foto in het sluisgebied van Leidschendam staan van links naar rechts: Jim den Harder van restaurant Old Fashion, wethouder Astrid van Eekelen en Alfred van Kesteren, voorzitter van ondernemersfonds Leidschendam-Centrum
(foto: gemeente Leidschendam-Voorburg)