Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg bezocht dinsdag 16 mei de toekomstige bouwplaats voor de nieuwbouwwijk Vlietvoorde.

Dit deden zij om een eerste boom te planten. De eerste van velen, want in het huidige weiland verrijst straks een bos waar de woningen tussen worden gebouwd.

De nieuwe wijk Vlietvoorde komt in de Duivenvoorde-corridor, die deels op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. De Duivenvoorde-corridor is de groene zone tussen Voorschoten, Leidschendam en Wassenaar en maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur van Nederland. De corridor is vernoemd naar het kasteel Duivenvoorde, dat midden in de groenzone ligt.

De woningen zijn straks te gast in het landschap. Een heel bijzonder landschap, want de locatie tussen de Vliet en Veursestraatweg wordt een woongebied met vier verschillende ecologische milieus; Wonen in het bos, Wonen op het landgoed, Wonen aan het water en Wonen tussen het riet. Deze milieus hebben elk een eigen karakter én kwaliteit en trekken daarmee een diversiteit aan mensen, dieren én planten.

In Vlietvoorde komen ongeveer 135 woningen, onderverdeeld in 46 woningen in het Bos, 4 landhuiswoningen op het Landgoed, 12 waterwoningen, 22 appartementen in de Plas en 51 woningen in de Kreek. De energieneutrale woningen worden geïntegreerd in de natuur. De wijk wordt natuurinclusief en klimaatadaptief ontwikkeld en aangelegd.

Het voltallige college van Leidschendam-Voorburg bracht een werkbezoek aan de locatie. Met de aanplant van bomen en struiken voor het deelgebied Bos zette zij de toon voor het gehele gebied: recreëren en wonen in een groen afwisselend landschap.

Bomen planten vlietvoorde
Het nieuwbouwplan bevindt zich in de ontwerpfase. Zoals het er nu naar uitziet, gaan de eerste woningen eind 2023 in de verkoop. Dan kan de bouw in het najaar van 2024 starten, zodat er in 2025 opgeleverd kan worden.