Van 22 tot en met 28 mei is het de week van de mentale gezondheid. Samen met partners besteedt de gemeente Leidschendam-Voorburg hier aandacht aan.

Dit jaar is er specifieke aandacht voor hoe jongeren en jongvolwassen zich mentaal voelen.

Recente onderzoekscijfers laten zien dat het aantal jongeren met mentale klachten nog steeds groot is. Extra aandacht hiervoor daarom belangrijk.

De gemeente Leidschendam-Voorburg wil meer begrip en bewustzijn creëren rondom mentale gezondheid in de samenleving. Het moet normaal worden dat we naar elkaar omkijken en oog hebben voor de mentale gezondheid van elkaar. Een goede mentale gezondheid zorgt ervoor dat je positiever in het leven staat, minder stress ervaart en beter kan omgaan met tegenslagen in je werk of privéleven. Ook lijkt er een verband te bestaan tussen een goede mentale gezondheid en een langere levensverwachting, onder meer door sneller herstel van lichamelijke ziekten.

Wethouder Jeffrey Keus: “Ik vind het zorgelijk dat zoveel van onze jongeren en jongvolwassen te maken hebben met mentale klachten in het dagelijks leven. Helaas wordt mentale gezondheid nog teveel als een taboeonderwerp gezien wat het moeilijk maakt om erover te praten. In de week van de mentale gezondheid willen we extra aandacht hier aan besteden. Praat erover met familie of vrienden, of zoek (anonieme) hulp. Mentale gezondheid is van ons allemaal!”

In het programma Midvliet Actueel spraken we over de Week van de mentale gezondheid met wethouder Jeffrey Keus van onder meer jeugdhulp en jeugdzorg. Luister de podcast met het interview hier terug: Week van de mentale gezondheid.

Mentale gezondheid: van ons allemaal
De week van de mentale gezondheid staat niet op zichzelf. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft eind vorig jaar unaniem een motie aangenomen waarin onder andere wordt opgeroepen mentale gezondheid vast onderwerp van gesprek te laten zijn. En om samen met andere organisaties de week van de mentale gezondheid te organiseren in Leidschendam-Voorburg. Ook op landelijk niveau wordt aansluiting gezocht bij de week van de mentale gezondheid. In juni 2022 is de aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ gelanceerd. Het doel is dat jongeren beter in hun vel zitten, werkenden met energie en plezier hun werk kunnen doen en mensen in een kwetsbare positie extra ondersteuning krijgen waar nodig, want mentale gezondheid is van ons allemaal.

Jongeren kunnen met vragen over mentale gezondheid terecht bij het jongerenadviespunt van Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg: www.senw-lv.nl/jongerenwerk/jongeren-advies-punt

Foto: Pexels