Dinsdag 30 mei wordt in de raadsvergadering het duurzaamheidsplan van de gemeente voor de komende jaren besproken.

Er ligt een programma waaruit veel ambitie spreekt. Wat echter ontbreekt in het programma: windenergie. CDA-raadslid Liesbeth van der Heide: “Het gaat slecht met de duurzaamheid in onze gemeente. We lopen achter met het terugdringen van onze CO2 uitstoot en de energietransitie. Dat vraagt om concrete stappen van dit college om het tij te keren. Daarom waren we ook verbaasd dat er niks in de plannen terug te vinden was over de inzet op windenergie. Want juist met windenergie kunnen we die stappen maken”.

In 2020 hebben twee partijen in onze gemeente, GBLV en VVD, een amendement ingediend tegen de komst van windmolens in Leidschendam-Voorburg. Een motie van het CDA om inwoners toch de kans te geven mee te doen met collectieve opwek van windenergie werd weggestemd door diezelfde partijen. CDA-fractievoorzitter Ron van Duffelen: “We moeten af van het politieke taboe op windenergie. Daarom dient het CDA komende raadsvergadering een amendement in om de mogelijkheden voor het lokaal opwekken van windenergie te verkennen.”

Van der Heide: “Er is draagvlak onder onze inwoners, die willen investeren in het collectief opwekken van windenergie voor eigen gebruik. Ondernemers uit Stompwijk hebben al vaak aangegeven ruimte te hebben op hun land voor windturbines waar niemand last van heeft. Bovendien hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan en is het mogelijk op een veel milieu- en diervriendelijkere manier windenergie op te wekken.” Het CDA roept de gemeente dan ook op zich niet langer te laten gijzelen door partijen die bang zijn voor hun eigen achterban.

“We vragen de wethouder ook om met criteria te komen om te zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing van windturbines. Daarbij moet rekening worden gehouden met het aangezicht van het landschap en de slagschaduw die kan ontstaan.” Zegt Van Duffelen. Van der Heide vult aan “Gezien de energiecrisis, de slechte staat van duurzaamheid in onze gemeente, en het belang van luisteren naar onze inwoners, is het niet meer dan logisch om werk te maken van windenergie”.

Wethouder Belt wilde zich twee weken geleden niet uitspreken over de kwestie. Wat hem betreft is het aan de gemeenteraad. Een motie vond het CDA te vrijblijvend, daarmee loopt de gemeente teveel het risico dat de wethouder het stilletjes naast zich neerlegt. “We gaan natuurlijk uit van steun voor ons amendement, zeker van een partij die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan zoals D66. En zelfs GBLV leek voorzichtig positief als het gaat om initiatieven van inwoners, dus dat biedt perspectief. Dat kan natuurlijk ook niet anders voor een coalitie die duurzaamheid en participatie zo belangrijk vindt”, besluit Van der Heide.

Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht CDA Leidschendam-Voorburg.