D66 ondersteunde in de gemeenteraad onder dat motte het besluit over het HOV tracé.

Woordvoerder Alexander Heilkema zei daar in de. Raad het volgende over:
“Vanavond besluiten we over het voorgestelde voorkeurs tracé Hoogwaardige Openbaar Vervoer van het Central Innovation District. De bedoeling is uiteindelijk om met dit tracé de Haagse kust naar Rotterdam en Zoetermeer te ontsluiten. En alle gemeenten daartussen in. Eén van de gemeenten op dat tracé is onze gemeente. Een belangrijk onderdeel want onze gemeente ligt precies op de plek waar het tracé zich splitst en er behoefte gaat ontstaan aan nieuwe verbindingen vanwege grootschalige, veelal betaalbare, woningbouw.

Het gaat dus over woningbouw en openbaar vervoer. Dit raakt aan grote vraagstukken die zelfs als crises worden geduid. D66 wil deze vraagstukken van oplossingen voorzien. Een vrolijke zwartkijker zou kunnen zeggen dat oplossingen slechts het begin markeren van nieuwe problemen. En zo is het hier misschien ook wel.

Het voorgestelde tracé zorgt voor onzekerheid bij inwoners en naar verwachting voor lasten. Hier moeten we natuurlijk wat aan doen. Daarom ook het eisenpakket. Die veel eisen op het gebied van leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Voorburg-West. Met nadruk op co-creatie en participatie bij de plannenmakerij èn de realisatie daarvan.En voor het geval deze eisen niet kunnen worden opgevolgd met een duidelijke rode knop.
D66 zet zo in op het minimaliseren van de lasten en tegelijkertijd op het maximaliseren van de lusten."

Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht D66 Leidschendam-Voorburg.


Alex Heilkema
                                                            Alex Heilkema