In LV wil men ruimte geven aan de fiets, zodat het voor inwoners aantrekkelijk is om de fiets te pakken om naar school, werk of andere activiteiten te gaan.

Daarom werkt de gemeente samen met de buurgemeentes om goede, aansluitende regionale fietsroutes te maken. Een daarvan is de Verlengde Velostrada, het gedeelte van de Binckhorstlaan tot Laan van NOI in Voorburg.

Verlengde Velostrada
De Verlengde Velostrada loopt van de Binckhorstlaan tot aan de Laan van NOI en is onderdeel van de fietsroute tussen Den Haag en Leiden. Er komt een nieuw stuk fietspad en park langs het spoor, een fiets- en voetgangers viaduct over de A12, extra voetpaden en de weg tussen het viaduct over de A12 en de Laan van NOI wordt een brede fietsstraat. Langs de route komen bomen en planten. Wethouder Jeffrey Keus: “Met deze fietsroute komt een veilige, snelle en groene fietsroute dichterbij en wordt het aantrekkelijk om te kiezen voor de fiets, ook voor iets langere afstanden. En dat is een win-win situatie, fietsen is gezond, duurzaam en goed voor de bereikbaarheid van de gemeente.”

Inspraakperiode en reageren op het ontwerp
Een deel van de fietsroute ligt in Den Haag en een deel in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De inspraakperiode loopt van 21 augustus 2023 t/m 1 oktober 2023. Inwoners kunnen tijdens die periode hun reactie geven, per e- mail, met een digitaal reactieformulier of tijdens de informatiebijeenkomst die in september wordt georganiseerd. Zodra de datum bekend is wordt deze gepubliceerd. Direct omliggende bedrijven en omwonenden krijgen een uitnodiging in de brievenbus.

Meer informatie en het ontwerp komen op www.lv.nl/velostrada en www.binckhorstbereikbaar.nl.

Na de inspraakperiode worden reacties beantwoord in een Nota van Beantwoording. Deze nota wordt samen met het ontwerp weer aan het college voorgelegd. Het concept voorontwerp kan naar aanleiding van de reacties worden aangepast.

Samenwerking
De Verlengde Velostrada schakel 2 is onderdeel van een pakket mobiliteitsmaatregelen van de gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties. Dit deel van de route wordt in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag, Leidschendam-Voorburg en ProRail voorbereid. In totaal wordt ongeveer €137 miljoen geïnvesteerd.

Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht gemeente Leidschandam-Voorburg.
Foto: visualisatie Voorburg (foto: gemeente Leidschendam-Voorburg)