Voor inwoners van Leidschendam-Voorburg zijn er het hele jaar door vele activiteiten om elkaar te ontmoeten en samen te sporten en bewegen in onze gemeente.

Het is namelijk belangrijk dat inwoners gezond en vitaal kunnen leven. In de toekomst komen er extra activiteiten bij voor een gezonde generatie in 2040. "Denk bijvoorbeeld aan valpreventie training voor ouderen, buurtsportcoaches met wijkgerichte sport, spel en brede school activiteiten, de Nationale Diabetes Challenge wandelgroepen, de lief- en leedstraatjes, de QR-Fit plaatsen in de buitenruimte om te bewegen en te sporten en de bestaande JOGG-aanpak ‘Goed bezig!’ waar we jongeren stimuleren om gezond te leven en zich goed te voelen. De activiteiten zijn onderdeel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), waar de gemeente, GGD Haaglanden, zorgpartijen, het Rijk en sociale partners met elkaar aan de slag gaan om de verbinding te versterken tussen gezondheid, sport, bewegen en elkaar ontmoeten."

Wethouder zorg, Marcel Belt: ”We willen zoveel mogelijk gezonde inwoners. Nu en in de toekomst. We gaan aan de slag met een preventieve aanpak waarmee we inwoners bewust willen maken dat het belangrijk is om een gezond en actief leven te leiden en hoe je dat met simpele dingen kan bereiken.
De buitenruimte maken we bijvoorbeeld (nog) aantrekkelijker en groener om te ontmoeten, te bewegen, te sporten en te spelen. Ouderen bieden we training om vallen te voorkomen. Daarnaast is er aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid al tijdens de eerste 1000 dagen van een kind door bijvoorbeeld vaders met elkaar in gesprek te laten gaan bij Vaderkracht of ouders bij Home-Start. Ook is er een versteviging van het schoolmaatschappelijk werk ‘Preventie+’ op middelbare scholen ter preventie van de mentale gezondheid. We willen dat iedereen kan opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving!”

Het Gezond en Actief Leven Akkoord is opgesteld voor de periode 2023 tot en met 2026. We werken samen met partners zoals de GGD, sportverenigingen, het Sociaal Servicepunt en maatschappelijke partners en eerstelijns zorg. Inwoners zullen actief uitgenodigd worden om deel te nemen aan activiteiten. Denk hierbij aan activiteiten in de Nationale Sportweek, Week van Oog voor Elkaar, Mental Health week, Nationale beweegweek voor ouderen en Week voor de gezonde jeugd.


Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht gemeente Leidschendam-Voorburg.