De explosie op 29 januari in een garage in een woonwijk in Rotterdam is mogelijk het gevolg van de aanwezigheid van een drugslab.

In het NOS-Journaal verschenen op 5 februari berichten dat ook elders in Nederland steeds vaker drugslabs worden aangetroffen met alle bijkomende onveilige risico’s voor buren en andere direct omwonenden. Het CDA Leidschendam-Voorburg vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en heeft daarom vragen gesteld aan het college van B&W over de situatie in Leidschendam-Voorburg.

CDA-fractievoorzitter Ron van Duffelen: “De berichten afgelopen week over een toename in het aantal ontmantelde drugslaboratoria, die ook steeds vaker in woonwijken worden aangetroffen, is zorgelijk. In de eerste vijf weken van dit jaar zijn al negen drugslabs ontmanteld. We willen graag weten hoe de situatie in onze gemeente is? De veiligheid van onze inwoners staat immers voorop!”

De explosie in Rotterdam laat zien welke dramatische gevolgen de aanwezigheid van een drugslab in een woonwijk kan hebben. Het CDA Leidschendam-Voorburg pleit voor veilige en leefbare wijken en daar horen drugslabs duidelijk niet bij. “Het drugsvraagstuk is een groeiend probleem in onze samenleving dat nu dus ook woonwijken inkomt. We moeten dat voorkomen. Dat vraagt inzet van de gemeente en de politie, maar ook inwoners kunnen een bijdrage leveren. Door alert te zijn op een chemische geur, geluidsoverlast of ongebruikelijke bewegingen kunnen wijkbewoners bijdragen aan een leefbare en veilige wijk. Voor de gemeente zijn inwoners de ogen en oren in de wijk, die het zou moeten stimuleren, bijvoorbeeld door veiligheid onderdeel te laten zijn van een wijkagenda”, aldus Van Duffelen.

Veiligheid is een belangrijk thema voor veel inwoners en dat is het voor het CDA ook. We rennen alleen helaas te vaak van incident naar incident, zoals nu met de drugslabs. Zo’n twee jaar geleden werden in het park in Leidschendam-Noord messen aangetroffen. Samen met de VVD pleitte het CDA voor het opnemen van een messenverbod in de APV. Het voorstel kreeg geen meerderheid. Vorig jaar, na nieuwe incidenten, liet toenmalig burgemeester Bijl weten een messenverbod op te gaan nemen in de apv. “We zijn nu een jaar verder. Het messenverbod is er nog niet, terwijl we de tekst klaar hadden liggen. We zien nu een ontwikkeling van het opzetten van drugslabs in woonwijken, met dramatische gevolgen bovendien. We hopen oprecht dat het college de urgentie van veilige en leefbare woonwijken gaat inzien en snel met maatregelen in plaats van weer een onderzoek komt”, besluit CDA-fractievoorzitter Ron van Duffelen.