Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit leidschendam-Voorburg
De VVD-fractie in Leidschendam-Voorburg heeft opheldering gevraagd van wethouder Rouwendal over de financiële situatie in Leidschendam-Voorburg, nu blijkt dat de gemeente voor dit jaar nu al kampt met een tekort van 4,4 miljoen euro. De gemeenteraad sprak deze week over de financiële resultaten van 2017 en de tussentijdse stand van 2018. 

Meer tegenvallers?
Rouwendal kon tijdens de laatste raadsvergadering niet uitsluiten dat er nog meer tegenvallers naar boven zouden komen. VVD-raadslid Philip van Veller heeft de wethouder daarom een volledig beeld verzocht van hoe de gemeente er financieel voorstaat, voordat de raad over de begroting van het nieuwe college voor het komende jaar gaat praten.

“De cijfers zien er slecht uit”, aldus Philip van Veller. “Eind 2016 stelde de raad de begroting van 2017 vast. Toen was het nog de bedoeling dat het jaar zou eindigen met een plus van meer dan vijf ton. Nu we de definitieve cijfers van 2017 hebben, blijken we juist 1,2 miljoen euro te hebben verloren. En dat terwijl veel projecten niet of niet volledig zijn uitgevoerd, ook dat nog. Want uiteindelijk moet geld tot zinnige besteding komen, daarvoor maken we immers plannen. Binnen de begroting wel te verstaan”.

Financiële vrije val
De VVD spreekt van een 'financiële vrije val' waarin de gemeente het afgelopen jaar voor de verkiezingen terecht lijkt te zijn gekomen. De overschrijdingen zouden onder meer van jeugdzorg, uitkeringen en de sociale werkvoorziening komen. “Het lek moet echt bovenkomen”, zegt Van Veller. “Dit kunnen we zeker op de langere termijn niet opbrengen”.

Wat de VVD eveneens zorgen baart, is dat sommige zaken in de afgelopen jaren zijn betaald uit potjes die nu op zijn. “Ik noem bijvoorbeeld het servicepunt Voorburg, extra handhavers en het LHBT-beleid. Als je dat wilt voortzetten moet er geld bij. Dus dat betekent nog meer tegenvallers”.

Voor einde zomer duidelijkheid
Na de zomer zullen de plannen van het nieuwe college en de financiering in de raad worden besproken. Van Veller:
 "De nieuwe coalitie moet ook deze financiële problemen oplossen. Daarom wil ik eerst een volledig beeld van hoe we er voor staan. Het is zoals de wethouder zelf al zei over een ander onderwerp: je moet het verleden begrijpen om naar de toekomst te kunnen kijken”.