Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit leidschendam-Voorburg
Samen met gemeente Leidschendam-Voorburg heeft het Hoogheemraadschap van Delfland bijgedragen aan een meer groene en waterbestendige gemeente. Met de oplevering van Park ’t Loo zijn alle projecten uit het waterplan en groenstructuurplan afgerond.

De gemeente, Delfland en waterschap Rijnland hebben de afgelopen jaren dertig projecten gerealiseerd om wateroverlast te voorkomen. Zo is de omgeving van het park groener geworden en kan er meer water worden vastgehouden.
Samen met de gemeente en omwonenden is er een ‘waterplan’ opgesteld. Samen werken aan droge voeten. Immers, het regent vaker en harder waardoor de kans op wateroverlast is toegenomen. Dit wordt versterkt door bodemdaling en verstedelijking. Met het integrale plan ‘Water verbindt en geeft kleur aan de stad’ wordt invulling gegeven aan het waterbestendig maken van onder meer de woonomgeving.

Sinds 2007 is 54.000 m2 aan waterberging gerealiseerd, is er 14 kilometer nieuwe natuurvriendelijke oevers aangelegd. Er is 40 hectare groen verbeterd en werd er voor 1,5 kilometer aan wandelpaden aangelegd.