Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit leidschendam-Voorburg
Er komt binnen twee jaar een openbare parkeergarage met minimaal 100 parkeerplekken in het Damcentrum. De raad neemt uiterlijk februari 2019 een definitief besluit over de parkeergarage op het Leytsche Hof. Daarnaast worden er op korte termijn op andere plekken openbare parkeerplekken gerealiseerd. Hiermee wordt de langgekoesterde wens van het CDA én inwoners en ondernemers voor meer parkeerplekken in het Damcentrum gerealiseerd.

Molenpad: een dilemma
Het onderwerp kwam ter sprake naar aanleiding van discussie over bouwplannen op het Molenpad. Het CDA was erg kritisch over deze bouwplannen en de onderliggende parkeerbalans en wilde absoluut meer parkeerplekken realiseren. Tegelijk werd duidelijk dat het blokkeren van het huidige bouwplannen aan het Molenpad financiële gevolgen voor de gemeente zou hebben zonder daarmee de parkeerdruk te verbeteren. CDA fractievoorzitter Fred Duijn: “Onze fractie stond daarmee voor een flink dilemma. Met de toezeggingen van de wethouder en de motie van CDA, VVD, PvdA, CU-SGP en D66 zijn we er van overtuigd dat we nu eindelijk het parkeerprobleem in het Damcentrum aanpakken”.

Win-win in een situatie die alleen maar verliezers leek op te leveren
Diverse actiegroepen maakten gebruik van hun spreekrecht en hebben hun best gedaan om de parkeerproblematiek op de agenda te zetten. Duijn: “Alle lof voor deze betrokken inwoners. Hun inzet en passie voor het Damcentrum. Hun zorgen zijn terecht. Met deze oplossing gaat de bouw van het Molenpad door én komen er openbare parkeerplekken. Een win-win in een situatie die alleen maar verliezers leek te gaan opleveren”.