Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit leidschendam-Voorburg
De PvdA-afdeling Wassenaar is niet te spreken over de meerjarenbegroting zoals voorgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders.

Positieve punten
De partij is er positief over dat de begroting sluitend is, dat de Kleinsmagelden worden gebruikt om armoede onder kinderen te bestrijden en dat het groenonderhoud zal worden verbeterd. Wel geeft ze aan het jammer te vinden dat er vervolgens op het wegenonderhoud wordt beknibbeld.

Kiezersbedrog
Dat er verder ingeteerd wordt op het vermogen van de gemeente, vindt de partij een merkwaardige draai van de VVD, die daar in het verleden altijd schande van sprak. En dat de hondenbelasting niet wordt afgeschafd, zoals VVD en CDA voor de verkiezingen hadden voorgespiegeld, vindt de PvdA niet fair tegenover de Wassenaarse kiezer.

Onverkoopbare bezuinigingen
De PvdA laat echter weten onverkoopbaar te vinden dat er voor een ton wordt bezuinigd op de bibliotheek, terwijl datzelfde bedrag wordt ingeruimd voor een lobby voor ondertunneling van de Rijksstraatweg; dat onderwijspartij D66 zich neerlegt bij het wegbezuinigen van Talentum; en dat het streefpercentage voor de sociale woningbouw nog verder wordt teruggeschroefd.

Open einden
Daarnaast zijn er volgens de partij allerlei open einden zoals de vraagstukken omtrent een nieuwe sporthal, de Warenar, het havengebied en de Paauw, die de vraag oproepen hoe robuust de begroting werkelijk is.