Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit leidschendam-Voorburg
Inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg kunnen dit jaar voor het eerst het initiatief nemen om van hun buurt een vrijwillige vuurwerkvrije zone te maken tijdens de jaarwisseling. Inwoners kunnen met elkaar afspraken maken om in (een deel van) een straat, een pleintje, speeltuin of een stuk groen geen vuurwerk af te steken.

Gratis borden
De gemeente stelt gratis borden beschikbaar waarmee de inwoners het vuurwerkvrije gebied kunnen markeren. Inwoners kunnen tot en met 20 december via www.lv.nl/vuurwerkvrij of 14070 hun vuurwerkvrije zone doorgeven. Per zone stelt de gemeente maximaal vijf borden beschikbaar. De initiatiefnemers ontvangen bericht wanneer zij deze kunnen ophalen bij het servicecentrum in Leidschendam. 

Vertrouwen
De gemeente en politie kunnen de onderling gemaakte afspraken in deze vrijwillige vuurwerkvrije zones echter niet handhaven. Burgemeester Klaas Tigelaar:
“Ik hoop en vertrouw erop dat inwoners rekening houden met de vrijwillige vuurwerkvrije zones en hun vuurwerk op plaatsen afsteekt waar geen vrijwillige vuurwerkvrije zone is. Zo wordt de jaarwisseling voor iedereen een mooi feest”.
Experiment
Het bewonersinitiatief met vuurwerkvrije zones is een experiment. Begin 2019 evalueert de gemeente de vuurwerkvrije zones met de initiatiefnemers.