×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 87 niet laden
Kinderopvangorganisatie Vlietkinderen breidt het aantal kindplaatsen dit najaar uit. Naast een extra peutergroep in De Waterlelie wordt het aantal dagopvangplaatsen in Kindcentrum Trampoline uitgebreid.  

Voorschoolse educatie
Kindcentrum de Waterlelie begint per november een extra peutergroep. Kinderen van 2-4 jaar krijgen hier een voorschoolse programma aangereikt. Doel is om alle kinderen ongeacht hun achtergrond de kans te bieden hun talenten breed te ontwikkelen, zodat zij een goede start hebben in het basisonderwijs.

In Leidschendam-Noord wonen nogal wat gezinnen met een sociaal-culturele achterstand, veelal arbeidersgezinnen met een migratieachtergrond. Hierdoor lopen kinderen nogal eens een Nederlandse taalachterstand op, waardoor ze niet goed mee kunnen komen op de basisschool. Zonde, vinden de gemeente Leidschendam-Voorburg en Vlietkinderen. Ieder kind zou immers dezelfde kansen moeten hebben zich te ontwikkelen. 

Daarom zet De Waterlelie fors in op de cognitieve ontwikkeling van peuters en kleuters. Het peuterprogramma speelt in op alle ontwikkelingsgebieden, met extra aandacht voor taal. Ouders worden direct bij het onderwijs betrokken. Gedachte hierachter is dat het meest wordt bereikt wanneer thuis en opvang goed samenwerken.

De Waterlelie ligt in de mooie, groene wijk Prinsenhof. De vierde peutergroep start vanaf maandag 1 november.

Uitbreiding dagopvang Kindcentrum Trampoline
Komende vrijdag wordt Kindcentrum Trampoline officieel geopend. Wethouder Juliette Bouw zal de opening voor haar rekening nemen. De wethouder heeft de afgelopen periode nauw samengewerkt met onderwijs en kinderopvang om mooie initiatieven zoals Trampoline en de ontwikkelingen in De Waterlelie te ondersteunen en te realiseren.

Dit nieuw gebouwde kindcentrum in de wijk Duijvenvoorde biedt ruimte aan een basisschool, naast dag- peuter- en buitenschoolse opvang. De dagopvang is kleinschalig gestart, maar de vraag naar een plekje binnen het kindcentrum neemt toe. Per 1 november wordt daarom een nieuwe groep gestart. Fijn voor jonge ouders die wonen en werken in Leidschendam.