×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 87 niet laden
Inwoners en organisaties in Leidschendam-Noord gaan de komende jaren samen aan de slag om de achterstanden op het gebied van jeugd, financiële zelfredzaamheid en wonen in te lopen.  Aldus wordt samen gewerkt aan een kansrijke toekomst. Dat is de ambitie van het programma 'Sterk voor Noord', zo laat de gemeente Leidschendam-Voorburg weten in een persbericht.

Kloof
 
Een groot deel van de bewoners woont prettig in Leidschendam-Noord en voelt zich er thuis, blijkt uit een in juli gehouden bewonersenquête. Hoewel er veel goed gaat in Leidschendam-Noord, blijkt uit onderzoek ook dat er een aantal onderwerpen zijn die extra aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld jeugd, mee kunnen doen, veiligheid en wonen. Er is een kloof met de rest van Leidschendam-Voorburg. Veel kinderen in de wijken Prinsenhof Hoog, De Heuvel Noord en Amstelwijk groeien op in armoede. Daarnaast wonen er meerdere inwoners in een sociaaleconomisch kwetsbare positie. De coronacrisis zorgt voor extra problemen. Diverse huishoudens hebben moeite om rond te komen. Er zijn gezinnen waarin er generatie op generatie geen werk is.

Kansen voor inwoners van Noord
Opgroeien in Leidschendam-Noord betekent dat je minder kansen hebt, ook later op de arbeidsmarkt. “Wij willen dit tij keren en bouwen aan een toekomst met gelijke kansen. Elke inwoner van Leidschendam-Voorburg moet goed en veilig op kunnen groeien, ongeacht waar je vandaan komt,” zegt wethouder Juliette Bouw. Als portefeuillehoudster is Bouw verantwoordelijk voor het Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord ('Sterk voor Noord').

Samen de schouders er onder
De betrokkenheid van organisaties die midden in de wijk staan is nodig. In het programma 'Sterk voor Noord' werken inwoners, gemeente, corporaties, maatschappelijke partners, zorginstellingen, scholen, het bedrijfsleven en politie samen. Om het verschil te maken wordt er samengewerkt aan drie opgaven:

• Jeugd: Jeugdigen die opgroeien in Leidschendam-Noord hebben gelijke kansen op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden.

• Financiële zelfredzaamheid: Inwoners in Leidschendam-Noord kunnen zich financieel goed redden en doen mee naar vermogen.

• Wonen: Prinsenhof en De Heuvel/Amstelwijk zijn diverse wijken waar inwoners prettig en veilig wonen.

Sterk voor Noord
De samenwerkende partijen in het programma 'Sterk voor Noord' hebben een ambitieus doel geformuleerd. Een doel dat niet in één collegeperiode is te realiseren. “We doen dit voor de volgende generatie. Want alle inwoners van Leidschendam-Noord verdienen een kansrijke toekomst”, aldus de wethouder.

Het college van burgemeester en wethouders legt het programmaplan 'Sterk voor Noord' voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt hier begin november een beslissing over. Kijk voor meer informatie en om op de hoogte te blijven op: lv.nl/sterkvoornoord.

Foto: Park Prinsenhof Bootcamp