(VIDEO) Omwonenden van het gebied Overgoo in Leidschendam-zuid heben hun zorgen geuit over het ontwikkelingsplan van het gebied.

Er zijn veel omwonenden, die digitaal hebben gereageerd/hun zorgen hebben geuit over het ontwikkelingsplan Overgoo. Er zijn ook omwonenden, die niet digitaal hebben gereageerd, maar wel via een ingevulde flyer hun zorgen hebben geuit. De dertig flyers van de omwonenden uit de directe omgeving van het ontwikkelingsplan Overgoo zijn aangeboden aan het College van B&W. In de hoop dat ze door de wethouder worden gelezen en het ontwikkelingsplan wordt aangepast.
De reeds gedrukte tekst op de flyer
Als omwonende van het plangebied “Overgoo” in Leidschendam, maak ik bezwaar tegen de bouw van 700 woningen en 22.500 m2 kantoorruimte in de wijk, om de volgende redenen:
- Onze wijk wordt onbereikbaar. De wijk lijdt al onder enorme verkeersdruk. De bouwplannen maken het verkeersinfarct compleet;
- Verlies van groen, rust en open ruimte in de wijk;
- Het plaatsen van hoogbouw. Dit past niet in de kleinschalige woonwijk en het dorps karakter van Leidschendam;
- Nog meer geluid- en luchtvervuiling;

Verder hebben verschillende omwonenden de volgende zorgen toegevoegd

Infrastructuur
- The Mall zorgt ook al voor veel verkeershinder//sluisjes zomers meer open dan dicht
- Een verkeersinfract is het gevolg
- Meer verkeersdrukte op de sluis
- Sluiproute langs de Oude Bleijk niet wenselijk
- Nog meer verkeer door de Oude Bleijk
- De verkeersdrukte zorgt voor sluipverkeer in de Oude Bleijk, wat ook nog eens hard rijdt, dit is gevaarlijk voor onze kinderen.
- File in je eigen straat (Regthuysstraat) door het drukke verkeer bij de sluis dat vast staat. Niet met je eigen auto kunnen parkeren.
   Het wordt alleen maar erger doe er wat aan! Dus Overgoo Nee!!
- Iedere dag staat de Nieuwstraat vast ivm de bruggen, nog meer verkeer, veel meer ellende met een nieuwe woonwijk erbij (bewoner Nieuwstraat)
   N14 tunnentrace ivm met de Mall dikwijls file. Wordt onbewoonbaar in Zuid!

- Enorme problemen met parkeren
- Nog meer parkeerproblemen, de beloofde parkeerplaatsen zijn er ook nog steeds niet!!
- Geen openbaar vervoer!! Een halte Overgoo ligt voor mensen in ’t Hert en de Tol te ver weg. Kunnen ze net zo goed naar de halte Oosteinde.
- Er is geen openbaar vervoer in Leidschendam Zuid.

Milieu
- Het groene karakter aan de achterzijde wordt verstoord door hoog hotel (bouwwerk)
- Beter is om tijd, geld, energie te steken in een plan van aanpak hoe de gemeente op korte termijn begint met terugbrengen van stokstof emissie,
CO2 reductie, reductie energiebehoeften etc.

Bebouwing
- Hotel geen oplossing voor woningtekort
- Woningen prima, maar geen hoge flats.
- 300-400 woningen meer dan de in eerdere bijeenkomsten genoemde aantallen. 700 is echt teveel!!!
- Tot 400 woningen max!! Geen kantoren!! (nu al jaren leegstand) Niet hoger dan 8 verdiepingen!!
- De tendens is tegenwoordig om meer thuis te werken (mede door corona en klimaatdoeleinden) Hierdoor is een overschot aan kantoorruimte ontstaan.
   Nog meer bouwen is kapitaal vernietiging.
- Te dicht op de bestaande woningen, gaat ten koste van uitzicht, zon en privacy. Ook zal er geluidsoverlast zijn.
- Aantasting van de privacy door hoogbouw
- De woningen komen te dicht bij de snelweg te staan. Er zitten daar veel uitlaatgassen in de lucht.
Uit onderzoek blijkt dat de gezondheidseffecten door fijnstof zeer schadelijk zijn.
De fijnstofdeeltjes zijn zo klein dat ze kunnen doordringen in de longblaasjes: het diepste gedeelte van de menselijke longen!

Overig
- Leidschendam Zuid wordt gebruikt voor alle nieuwbouwplannen. Er zijn echt nog wel andere plekken voor nieuwbouw te vinden in Leidschendam Voorburg!
- Als inwoner van Leidschendam heb ik door het gedrag van het college de laatste jaren Leidschendam zien veranderen.
Door de graaizucht is het te vol. Ik herken het niet meer terug!
- Wethouders stappen op, klakkeloos wordt er aan burgers voorbij gegaan. Eerst infrastructuur op orde!!!
- Angst voor waardeverlies woning
-  Oude Avalex terrein niet geschikt
- Voor welke doelgroep wordt gebouwd? Appartementen Ambachtstraat vooral aan Haagsche woningzoekenden gegeven!