Tijdens de raadsvergadering is het Ontwikkelkader Overgoo aangenomen. GroenLinks is blij om te zien dat er 700 nieuwe woningen bij komen waarvan minstens 30% sociaal.

Met ongeveer 210 tot 280 sociale woningen is dit een flinke stap in de goede richting en hard nodig om de woningnood op te lossen. Mogelijk komen er zelfs nog meer sociale woningen, dat zal het college nog onderzoeken.
Het is mooi om te zien dat er ook gekeken is naar goede bereikbaarheid.

Zo wordt geïnvesteerd in aanvullende voet- en fietspaden, zoals een aansluiting op het snelfietspad en een fietsverbinding met de Zeeliedenbuurt. Ook is GroenLinks tevreden dat tramlijn 19 wordt doorgetrokken tot aan Overgoo, met hopelijk ook nog een extra halte in de Zeeliedenbuurt. GroenLinks raadslid Henk Knoester: “Het is mooi dat we tramlijn en woningbouw tegelijk plannen. Zo zorg je meteen dat de nieuwe bewoners goed verbonden zijn met het openbaar vervoer.”

GroenLinks hoopt dan ook dat de uitwerking van deze plannen snel kunnen starten zodat de lange wachtlijsten voor sociale woningen eindelijk tot de verleden tijd behoren.

(foto: Henk Knoester)