Woningcorporatie WoonInvest zal de komende jaren afzien van eventuele verdere huurverhogingen in het Voorburgse Oranjekwartier.

Hiermee reageert de verhuurder op de gezamenlijke acties van bewoners en de lokale SP tegen de huurverhoging. De bewoners vinden de huurverhoging onbillijk, aangezien Wooninvest de 96 woningen in de wijk gaat slopen omdat ze 'op' zouden zijn. 

Mooi succes
Lokale afdelingsvoorzitter Piet de Ruiter spreekt van "een mooi succes" voor de bewoners én voor zijn partij. Het besluit is echter nog niet officieel: WoonInvest wil eerst zeker zijn van haar besluit dat ze de woningen in de Voorburgse wijk daadwerkelijk gaat slopen. Die beslissing zou aanvankelijk deze maand vallen, maar is inmiddels uitgesteld tot december.

De bewoners willen echter dat ook de huurverhoging van 1 juli dit jaar wordt teruggedraaid. Zeker nu WoonInvest nogmaals te kennen heeft gegeven tot sloop van alle huizen te willen oPietRuiter2vergaan.

Druk opvoeren
De SP wil de druk op de wooncorporatie de komende weken verder opvoeren. De partij sluit nieuwe acties zeker niet uit. "We hebben steeds gezegd dat de coronapandemie en de onzekerheid die daarvan het gevolg is reden moet zijn om helemaal af te zien van de huurverhoging," aldus De Ruiter.

WoonInvest heeft de SP inmiddels uitgenodigd voor overleg, onder andere over de huurkorting die het kabinet heeft afgekondigd. Daarop had de SP in de Tweede Kamer aangedrongen. Vanaf 2021 komen omgekeerde scheefwoners, bij de wie de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen, in aanmerking voor huurkorting. Gemiddeld zou deze huurverlaging moeten neerkomen op 40 euro per maand per huishouden. Men moet dan wel een woning huren die valt in de categorie sociale huurwoning en wordt verhuurd door een wooncorporatie.

In gesprek
WoonInvest heeft aangegeven onder andere daarover met de SP-afdeling LV in gesprek te willen. Op de vraag waarom Wooninvest uitgerekend met de tegenstander om tafel zou willen, antwoordt de Ruiter: "Omdat wij hele goede contacten hebben met de huurders in deze wijk. Ook in de Venestraat en Nieuwstraat in Leidschendam."

Ook dat de SP het organisatievermogen heeft om druk uit te oefenen, zal volgens hem een rol spelen. "Bijvoorbeeld met petities, demonstraties en door zaken aan te kaarten bij de gemeente." Wooncorporatie Vestia ontving afgelopen mei een zwartboek met klachten van 1600 huurders. Dat had de SP georganiseerd. "Zoiets komt dan in het nieuws, en dat vindt zo'n corporatie natuurlijk niet leuk."

Emancipatie van huurders
De Ruiter benadrukt dat de SP niet voor huurders bepaalt welk middel ze inzetten. "Het hangt er helemaal vanaf wat de bewoners zelf willen", aldus de SP-man. Soms laten mensen het er liever bij zitten. Hij ziet de rol van zijn partij als ondersteunend: "Ik zeg altijd, je moet het mét de mensen doen die het betreft, niet namens mensen." De SP wil huurders volgens De Ruiter activeren en met elkaar in contact brengen; en hen leren hoe ze gezamenlijk een vuist kunnen maken en daarmee tegenwicht kunnen bieden aan de institutionele macht van wooncorporaties. "Dat is het emanciperende eraan."

Landelijk netwerk
De SP is vanwege steeds sterker wordende schaarste op de woningmarkt en uit de pan stijgende woningprijzen al een tijd bezig om in het hele land bezig huurders te organiseren vanwege de wooncrisis, zo legt De Ruiter uit. Bedoeling is dat al die lokale verbanden elkaar op zeker moment vinden en gaan ondersteunen in een netwerk. In het verlengde daarvan is de SP bezig met het opzetten van een Woonbond, gelieerd aan de partij. 

"We waren al een flink eind op weg. Jammer dat de corona er tussendoor kwam." Bijeenkomsten van getergde huurders kunnen al gauw groter worden dan de coronareglementen toestaan. In Bergeijk wist de lokale afdeling in een wijk van tweeduizend mensen de helft op de been te brengen, vertelt De Ruiter met bewondering. "Die hadden een stadion afgehuurd. Belden ze op, of we ze niet konden helpen de andere helft óók het stadion in te krijgen."

Kantoor bestormen
Van dat soort aantallen kan De Ruiter in Leidschendam-Voorburg enkel dromen, geeft hij toe. Toch koestert de rasactivist zijn successen. "In Rijswijk was een groep bewoners die huurde bij een kleine wooncorporatie. Die gaf volgens hen nooit thuis, luisterde niet bij klachten. Toen zeiden wij tegen hen: oké, zeg het maar: wat willen jullie doen? 'Het kantoor van de corporatie bestormen!', was het antwoord. Nou, daar zijn we toen met z'n allen naar binnengelopen. Dat maakt wel indruk hoor. Die directeur wist niet wat 'm overkwam. Die had daar totaal niet op gerekend. Hij bood ten overstaan van al die mensen z'n excuses aan en beloofde beterschap."

Tot een bestorming zal het op de burelen van WoonInvest waarschijnlijk niet komen, gezien het geplande overleg. De SP geeft te kennen daarin nogmaals aan te zullen dringen op het schrappen van de huurverhoging voor het Oranjekwartier van afgelopen juli.

Foto hoofdpagina: Oranjekwartier (Ap de Heus)