Werkzaamheden foto LVIn de week van 26 tot en met 30 oktober vinden er in Voorburg asfalteringswerkzaamheden plaats in de Koningin Julianalaan, de Laan van Nieuw Oosteinde en de Van der Wateringelaan.

Ook in de Mgr. Van Steelaan tussen de Koningin Julianalaan en de Potgieterlaan wordt komende week aan de weg gewerkt. Verkeer moet rekening houden met vertraging.

De werkzaamheden in de Koningin Julianalaan, de Laan van Nieuw Oosteinde en de Van der Wateringelaan duren naar verwachting vijf dagen. Als alles naar planning verloopt is het werk 31 oktober voltooid. In de Mgr. Van Steelaan duurt het vervangen van de asfaltdeklaag naar verwachting twee dagen. Indien de werkzaamheden door weersomstandigheden niet mogelijk zijn, dan vindt al het werk een week later plaats.

Omleidingen en geluidsoverlast
De wegen zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten voor al het verkeer (met uitzondering van hulpdiensten zoals brandweer en ambulance). Verkeersregelaars leiden het verkeer in goede banen en via verkeersborden zijn omleidingsroutes te volgen. Aanwonenden en bezoekers met een auto worden gevraagd te parkeren in de achterliggende straten. Met name de eerste dag is geluidshinder mogelijk vanwege het wegfrezen van het asfalt. Deze werkzaamheden gaan door tot het gereed is, ook buiten de normale werktijden om waarvoor een vergunning is verleend. Aanwonenden zijn hierover geïnformeerd door de aannemer die het werk uitvoert.