Nu de maatregelen rond het coronavirus worden versoepeld, kan Museummolen De Vlieger in Voorburg weer open.

Zaterdag 12 juni zwaaide de deur voor het eerst tijdens de viering van het 400-jarig bestaan, weer open voor bezoekers. Die zijn welkom op zaterdagmiddag en woensdagmiddag, steeds van 13.30 tot 16.30 uur.
Op die momenten kan men ook het zojuist verschenen jubileumboek over Molen de Vlieger kopen. De prijs is 20 euro, alleen contante betaling (geen pin).

Er zijn wel een aantal beperkingen:
– Bezoekers wordt gevraagd te wachten bij het toegangshek aan het Essepad. Vandaar wordt men opgehaald.
– Het aantal bezoekers dat tegelijkertijd in de molen mag, is maximaal 3 begeleid door 1 rondleider.
– Iedereen draagt een mondkapje.
– Er wordt onderling 1,5 meter afstand gehouden.
– Na elk bezoek maakt de rondleider de trapleuning schoon.

Er is overigens sprake van een beperkte rondleiding. In verband met de anderhalve meter regel en ook om zoveel mogelijk bezoekers de gelegenheid te geven de molen te bezoeken, kan men alleen de benedenverdieping en de eerste zolder bekijken.
Om deze redenen wordt er geen entreegeld gevraagd, maar mogen bezoekers een vrijwillige bijdrage leveren.

(foto's: Marcel Breeuwsma)

Molen De Vlieger 2
Molen De Vlieger 1