De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft het bestuur van de Sint-Martinusparochie in Voorburg een dwangsom van € 1000,- per dag opgelegd als de klokken te hard blijven luiden.

Het bestuur van de Sint-Martinuskerk aan het Oosteinde besloot vorig jaar zomer de klokken al eens minder vaak en minder luid te slaten slaan. Dit vanwege een klacht die was ingediend bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Na een petitie van omwonenden en parochianen die het klokgelui wél waarderen, besloot het bestuur afgelopen november de klok weer op traditionele manier te laten luiden.

Inmiddels zijn er opnieuw klachten gemeld. De ODH heeft daarop vastgesteld dat het aantal wettelijk toegestane decibellen werd overschreden. 'Kortom: het geluidsniveau van de klokken was te hoog,’ meldt de gemeente aan Vlietnieuws.

Sommatie
De ODH heeft het kerkbestuur van de Sint Martinuskerk in de gelegenheid gesteld het geluidsniveau van de kerkklokken te verlagen. Dit heeft vooralsnog niet tot een aanpassing geleid. De Omgevingsdienst Haaglanden heeft het kerkbestuur daarop namens de gemeente Leidschendam-Voorburg gesommeerd het geluid van de kerkklokken vanaf 29 juli te verminderen naar het toegestane niveau, op straffe van een boete.

Reportage
Omroep Midvliet maakte in oktober al eens een reportage over de klokperikelen rond de Sint-Martinuskerk.



Foto: Google Streetview