Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit leidschendam-Voorburg
GroenLinks Leidschendam-Voorburg stelde vragen over de opstelling van het College van Burgemeester en Wethouders ten opzichte van de Nashville-verklaring. Daarin worden LHBT+’ers niet alleen zondig, maar zelfs seksueel misvormd genoemd.

Dit is een open brief gericht aan de raadsleden van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het betreft de ontwikkelingen rond het ziekenhuis Diaconessenhuis te Voorburg. De open brief volgt integraal hieronder.

Doortje van Ginneken en Hermien Buytendijk hebben zaterdag 5 januari in Galerie ArtiBrak in Voorburg de Fonds ArtiBrak Galerieprijs gekregen.

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg wil een krachtig geluid laten horen naar de directie van het HMC over de mogelijke sluiting / inkrimping van de ziekenhuislocaties Antoniushove en Bronovo. Dit bleek dinsdagavond tijdens een gemeenteraadsvergadering.

In de raadsvergadering van 8 januari heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg ingestemd met de CDA-voorstellen om de geluidsoverlast in Leidschendam-Voorburg terug te dringen. De raad gaf het college de opdracht om de komst van de helihaven Ypenburg te voorkomen, de minister te verzoeken de maximumsnelheid op snelwegen rondom gemeentelijke woonwijken te verlagen en voor te sorteren op de komst van meer elektrische auto’s.

Een Voorburgse ondernemer die aan de Scheepswerf in Leidschendam een centrum wil openen waar hij 40-plussers laat kennismaken met moderne snufjes, vreest dat zijn plannen de prullenbak in kunnen. Dat meldt Omroep West dindag naar aanleiding van de zitting bij de Raad van State over de kwestie.

De gemeente Leidschendam-Voorburg staat nog altijd positief tegenover de plannen van de gemeente Den Haag om het gebied rond station Laan van NOI een opkikker te geven. Samen met NS en ProRail wordt gekeken naar vernieuwing van de stationsomgeving van Laan van NOI, zoals bijvoorbeeld uitbreiding van de fietsenstalling aan beide kanten van het spoor en de stationsentree aan de kant van de Van Alpenstraat.