Op het terrein van Schakenbosch wordt het tijdelijke gebouw ‘De Ursulakliniek’ verwijderd.

De sloopwerkzaamheden zijn onlangs gestart, vinden op werkdagen overdag plaats en duren naar verwachting tot 21 mei. De sloopmaterialen worden gesorteerd afgevoerd.

Het terrein van Schakenbosch ontwikkelt zich tot een aantrekkelijk groen woon- en verblijfsgebied. De projectontwikkelaar heeft een plan ontwikkeld met 325 woningen met goedkope, middeldure en dure woningen. Ook een eerstelijnszorgcentrum en de mogelijkheid voor maatschappelijke functies, zoals een wijkleercentrum zijn meegenomen in het plan.

De gemeenteraad heeft het gewijzigde bestemmingsplan voor Landgoed Voorlei vastgesteld. Hiermee is er groen licht om het voormalige GGZ-terrein te ontwikkelen tot een gevarieerde woonlocatie in het groen met een openbaar park en zorg- en maatschappelijke voorzieningen.

Bekijk de website van Landgoed Voorlei: www.voorlei.nl. Daar leest u het laatste nieuws over project Schakenbosch.

(foto: voorlei.nl)