Er vinden diverse werkzaamheden plaats bij Klein Plaspoelpolder. Vanaf dinsdag 25 mei vinden rioolwerkzaamheden plaats tussen de J.D. Zocherstraat en de Nieuwe Havenstraat.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot 16 juni. Op het moment dat de werkzaamheden starten geldt er een inrijverbod tussen het deel J.D. Zocherstraat en de Nieuwe Havenstraat. Dit wordt met borden aangegeven.

Sloopwerkzaamheden deellocatie 3B
Op deellocatie 3B (oude gemeentewerf) worden in de komende periode de funderingen gesloopt. De verwachting is dat omwonenden hier geen overlast van ondervinden.

Inzaaien deellocatie 4
Momenteel wordt er grond aangevoerd en op de Mebin locatie (deellocatie 4) opgeslagen. De grond wordt gezeefd en vervolgens uitgevlakt. Daarna wordt het terrein ingezaaid met een kleurrijkmengsel van een- en tweejarigen planten om verstuiving van het zand tegen te gaan.

(foto: gemeente Leidschendam-Voorburg)