De gemeente Leidschendam-Voorburg, Rijkswaterstaat en Westfield Mall of the Netherlands werken intensief samen om de verkeersdrukte rondom de Mall te beperken.

Elke zaterdag gebeurt dat in het operationeel mobiliteitscentrum (OMC), vanuit de Mall.

Het OMC monitort de doorstroming van het verkeer rondom de Mall en beschikbare parkeerplaatsen, en grijpt ‘live’ in waar nodig. Bijvoorbeeld met het aanpassen van slimme verkeerslichten of door inzet van verkeersregelaars. Zo wordt geprobeerd om kruispunten niet vol te laten lopen op drukke momenten dat mensen de Mall inrijden of verlaten. Mensen zijn zo sneller op plaats van bestemming en kiezen minder snel een sluiproute door de omliggende wijken.

Structurele oplossingen
Naast het oplossen van actuele knelpunten kijkt het OMC ook hoe de verkeersstromen rondom de Mall structureel kunnen worden geoptimaliseerd. Samen met RWS werkt de gemeente aan duidelijkere bebording op de N14 en A4 en aan de realisatie van een ‘groene golf’ tussen de A4 en de parkeergarages. Ook bekijken de samenwerkende partijen het effect van toekomstige werkzaamheden en mogelijke wegafsluitingen in de regio, op de verkeersdruk op de N14. Met de Mall wordt gewerkt aan de parkeerverwijzing rondom de Mall, zodat bezoekers beter weten waar nog vrije parkeerplaatsen zijn.

Met ov naar de Mall
Ook met het openbaar vervoer kunnen bezoekers bij de Mall komen. Om dat te stimuleren, is een looproute gemaakt tussen station Mariahoeve en de Mall. De looproute staat op borden bij het station en kan met een QR-code op de telefoon geopend worden. Daarnaast ligt er een verzoek bij de HTM om de haltenaam Leidschenhage aan te passen, zodat bezoekers de Mall via ov beter weten te vinden.

Meer informatie staat op www.lv.nl/mall. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief, waarin geregeld updates over de voortgang van de maatregelen gedeeld worden.