De plannen voor Schakenbosch / Voorlei krijgen vorm. Het Wijkleercentrum Alles voor Elkaar laat onderzoeken of zorg- en welzijnspartijen tot een goede samenwerking kunnen komen.

Het wijkleercentrum heeft voor het onderzoek een subsidie ontvangen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het onderzoek wordt mede gefinancierd door de stichting DOEN en het onderzoek wordt uitgevoerd door de Ruimdenkers, specialisten in samenwerking en ruimtelijke vormgeving. De projectontwikkelaar heeft aangegeven het resultaat van het onderzoek tegemoet te willen zien.

Het onderzoek start op 1 januari. Het resultaat wordt in maart 2022 verwacht.