VvE Nieuw Damplein is teleurgesteld in het feit dat het bord 'doorgaand verkeer' nog niet is weggehaald op de hoek Damplein/Plaspoelstraat in Leidschendam.

Aad de Roo, voorzitter van de VvE Nieuw Damplein: “Met het bord “doorgaand verkeer” op de hoek Damplein/Plaspoelstraat trekt wethouder van Eekelen een lange neus naar iedereen die genoeg heeft van het sluipverkeer door het Damcentrum”.

Met die boodschap heeft de vereniging van eigenaren op het Damplein haar in augustus gevraagd om het bord weg te halen. Omdat elke reactie uit is gebleven heeft de vereniging nu bij de VVD fractie aan de bel getrokken. VvE Nieuw Damplein heeft de fractievoorzitter geschreven dat een afwijzing van het verzoek teleurstellend zou zijn. Wat voor de vereniging echt onverteerbaar is, is dat de wethouder, ook na twee herhaalverzoeken, niet de moeite heeft gevonden om te reageren.

De vereniging schrijft dat ze deze handelswijze beneden peil vindt en opvat als een gebrek aan belangstelling voor het leefklimaat in het Damcentrum. Die desinteresse zag men eerder ook al in de manier waarop de wethouder omging met de bijdrage die de vereniging heeft geleverd aan de evaluatie van de economische agenda van de gemeente.

In een uitgebreid stuk werd gewezen op het slechte vestigingsklimaat in het Damcentrum en het afglijden van de Damlaan door vertrek van hoogwaardige winkels. Daarnaast werd beschreven hoe het winkelgebied stagneert op het niveau van een wijkcentrum, vooral omdat de parkeergarage zo slecht bereikbaar is.” Daarop is uitsluitend een bevestiging van ontvangst gekomen, nooit is er enige poging door de wethouder gedaan hierover verder met ons in contact te treden” schrijft de vereniging.