Buurtbewoners zijn bezorgd over het plan voor een nieuw appartementencomplex aan de Vlietweg in Leidschendam. Dit bleek maandag tijdens een informatieavond over het project.

Het gaat om een appartementencomplex voor jongeren in de leeftijd van 18-28 jaar. Het bouwplan is bedacht door projectontwikkelaar Wibaut, die ook actief is bij een bouwproject van de voormalige Fonteinkerk in Voorburg.

Buurtbewoners zijn vooral bezorgd over een tekort aan parkeerplaatsen, nog meer files en een gebrek aan zonlicht bij de aangrenzende woningen. Met de woningbouwplannen voor het bedrijventerrein Overgoo en aan de Star vrezen bewoners voor een nog slechtere bereikbaarheid in de wijk. Ook het gebrek aan openbaar vervoer in Leidschendam-Zuid en de behoefte aan een extra oeververbinding werden opnieuw onder de aandacht gebracht.

De presentatie van het bouwplan is terug te zien via:Participatie Vlietweg 3 Leidschendam

bijeenkomst bouwplan Vlietweg


bijeenkomst bouwplan Vlietwegbijeenkomst bouwplan Vlietweg
Foto's:de bouwlocatie aan de Vlietweg bij bedrijventerrein Overgoo.