De Raad van State heeft uitspraak gedaan over het beroep, dat door omwonenden was ingediend tegen het bestemmingsplan Schakenbosch.

De Raad van State heeft dit beroep ongegrond verklaard en de bezwaren tegen het plan afgewezen. Deze uitspraak van de Raad van State is een belangrijke mijlpaal in het proces. Het betekent dat het bestemmingsplan definitief is. Op basis van dit definitieve bestemmingsplan kunnen de benodigde vergunningen worden verleend. De bouw van de woningen en zorgvoorzieningen en de aanleg van het openbare park zijn daarmee weer een stap dichterbij gekomen.

Ontwikkelaar Schakenbosch B.V. gaat het voormalige GGZ-terrein Schakenbosch herontwikkelen tot een woongebied met woningen in diverse segmenten, maatschappelijke – en zorgvoorzieningen en een openbaar park. Deze beoogde herontwikkeling past niet in het voorheen geldende bestemmingsplan. Daarom is er voor Schakenbosch een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De gemeenteraad heeft dit nieuwe bestemmingsplan in maart 2021 vastgesteld.

Een aantal omwonenden is het niet eens met de beoogde ontwikkeling omdat zij vrezen dat de kwaliteit van hun leefomgeving te veel wordt aangetast. Ook vinden zij dat het bestemmingsplan niet voldoende zorgvuldig is voorbereid. Daarom hebben zij beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. De Raad van State heeft dit beroep op 17 januari 2022 tijdens een zitting behandeld. Op 16 februari 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan, de bezwaren van omwonenden verworpen en het beroep ongegrond verklaard.

Het bestemmingsplan Schakenbosch is daarmee onherroepelijk geworden.