Op het Veurs Lyceum in Leidschendam kunnen leerlingen naast regulier Engelse les, ook extra les volgen. 

Dit als voorbereiding op het internationaal erkende Cambridge Examen. Het grote voordeel van dit examen is dat het internationaal erkend is en een goed beeld geeft van het niveau van de leerlingen. Het is beslist niet gemakkelijk om voor deze examens te slagen. Wereldwijd accepteren 15000 universiteiten, werkgevers en overheden deze examens. De examens verhogen later kansen op een baan en keuzemogelijkheden voor studie of werk.

Alle leerlingen die examen hebben gedaan, hebben het Advanced Level behaald.
Het Veurs Lyceum beoogt met dit onderwijs leerlingen die goed zijn in Engels, iets extra’s mee te geven, wat later in hun leven ook ècht van meerwaarde kan zijn.