De informatieavond over het project Leidsekade in Leidschendam is maandagavond druk door buurtbewoners bezocht.
Aan het begin van de Leidsekade zullen oude woningen gesloopt worden en vervangen worden door 6 nieuwe woningen. De sloop en daarna de bodemsanering zal al eind oktober van start gaan. 

Achter de Leidsekade zullen 15 appartementen worden gebouwd. Ook zal hier een parkeerplaats worden aangelegd voor zowel de nieuwe buurtbewoners als bezoekers aan het centrum. Hiermee moet de parkeerdruk in het centrum wat verminderd worden. De toegang tot de nieuwe parkeerterrein zal via de Tol en het Toevluchtspad lopen. Hiervoor zullen bomen gekapt worden en is een wegverbreding en een nieuwe brug nodig.

Een projectleider vertelde dat er wel groencompensatie zal komen. Vooral buurtbewoners van de Starrevoorde hebben nogal moeite met de toegangsroute naar de nieuwe parkeerplaats, omdat hiermee de rust verstoord wordt.
De start van de nieuwbouw staat gepland voor eind 2023.Leidsekade B
                                         Het bouwproject Leidsekade

                                        Leidsekade C
                                         Bewonersavond druk bezocht.

                                         Leidsekade D