Op uitnodiging van de Actiegroep Vlietweg 3 brachten raadsleden 15 oktober een bezoek aan de beoogde bouwlocatie aan de Vlietweg in Leidschendam.

De meeste partijen gaven gehoor aan deze uitnodiging om zich per plaatse door de Actiegroep Vlietweg 3 te laten informeren over de bouwplannen van jongerenappartementen voor 200 jongeren aan de Vlietweg.

De actiegroep telt inmiddels 500 leden. Zij waarderen de bouwplannen voor een nieuw gebouw aan de Vlietweg 3. Het is een locatie waar herontwikkeling op zijn plaats is. Het ‘1828’ gebouw zoals dit nu op de tekentafel ligt is qua formaat en hoogte (17,5 m.) volgens de actiegroep in schril contrast met de omgeving én in strijd met het bestemmingsplan (6 m.) én de al gemaakte afspraken voor Overgoo qua bouwhoogte richting Nieuwstraat/Oude Bleijk.

Impasse doorbreken
De fracties zijn uitgenodigd omdat gesprekken van de actiegroep met de projectleider van de gemeente Leidschendam-Voorburg en de projectontwikkelaar Wibaut in een impasse verkeren. Met alle raadsleden kwamen na het informatieve gedeelte van de bijeenkomst individuele gesprekken tot stand. Hierbij was er begrip voor de bezwaren en werd volop meegedacht over mogelijke oplossingen. Er is gesproken over het proces dat tot nu toe heeft plaatsgevonden, de plek waar het te bouwen gebouw zou moeten komen, de (belangrijkste) bezwaren die er zijn voor dit gebouw op deze plek en mogelijke alternatieven.

De actiegroep had een kraan ingehuurd om een vlag te hijsen op de plek en hoogte van het 1828 gebouw. Hierdoor werd de impact van het 1828 gebouw nog duidelijker.

1828-concept
1828 is een woonconcept gericht op jongeren tussen de 18 en 28 jaar. Het bestaat uit huurappartementen van 25 tot 50 m2 met gedeelde voorzieningen. Zoals een multimedia lounge, wasbar, sportvoorziening, gezamenlijk terras en elektrische deelauto’s. Aan de Vliet in Leidschendam-Voorburg ziet 1828 B.V. nu mogelijkheden om een woongebouw te realiseren volgens dit 1828-concept. De beoogde locatie is Vlietweg 3, waar nu de timmerfabriek is gevestigd. Deze plek grenst aan de noordzijde aan de Vlietweg en aan de zuidzijde aan de Gootwetering.

Raadsleden op bezoek bij Vlietweg 3Foto: Twitter Marien van Wijk GBLV