Hoewel in de donkere maanden van het jaar elk lichtje een positief effect kan teweegbrengen bij mensen, dwingt de huidige energiecrisis tot vermindering van het gebruik van elektriciteit.

De Stichting Licht op de Sluis geeft daaraan vervolg door de sfeerverlichting rond de Sluis in Leidschendam voorlopig op een laag pitje te zetten. Dit houdt in dat het aanlichten van gebouwen en andere objecten zal worden beperkt tot het weekend. Voor de Dorpskerk blijft de mogelijkheid bestaan de verlichting bij speciale bijeenkomsten aan te zetten.

Het project voor het aanlichten van cultuur-historische gebouwen en objecten langs de Vliet en de sluis in Leidschendam werd in 2019 mede door financiële steun van de gemeente opgeleverd. Ook al staat ‘het licht uitdoen’ haaks op de doelstellingen van het project, de Stichting Licht op de Sluis zal de maatschappelijke discussie inzake het gebruik van energie blijven volgen en haar beleid daarop afstemmen.

(foto's: www.lichtopdesluis.nl ).

Licht op de sluis 2